Wakacje za granicą? Przełam barierę i podszlifuj język jeszcze przed wyjazdem.

rachunek zysków i strat

Bilans bez tajemnic

Bilans to zestawienie aktywów i pasywów jednostki sporządzane na określony dzień (tzw. dzień bilansowy) i w określonej przepisami formie. W bilansie wykazuje się stany aktywów i pasywów na początek i koniec roku obrotowego.


All rights reserved Mamwiedzę.pl
Ładuję...