Wakacje za granicą? Przełam barierę i podszlifuj język jeszcze przed wyjazdem.

nieusprawiedliwiona nieobecność

Jak nabyć prawo do zasiłku chorobowego po 3 miesiącach… nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy?

Pracownik, który pewnego dnia nie stawi się do pracy i przez kolejne dni i tygodnie nieobecności nie zawiadomi pracodawcy o jej przyczynie, może spodziewać się decyzji pracodawcy o rozwiązaniu z nim umowy o pracę i to bez wypowiedzenia.


All rights reserved Mamwiedzę.pl
Ładuję...