Wakacje za granicą? Przełam barierę i podszlifuj język jeszcze przed wyjazdem.
zdobyła 11 punktów
Interpretacja wyników
Pytanie 1

Czym jest magazyn mandatowy?

Twoja odpowiedź:

magazynem, w którym przechowuje się towary będące własnością podmiotów zewnętrznych

W magazynie mandatowym, w celu lepszego wykorzystania jego pojemności, przechowuje się towary będące własnością podmiotów zewnętrznych, które udzielają mandatów na przechowywanie własnych towarów. Magazyn mandatowy przejmuje także usługi dotyczące dystrybucji, takie jak przeładunek, komisjonowanie czy wysyłka.

 

Jak zdobyć mandat logistyka? Kurs "Specjalista ds. logistyki" - skuteczny sposób na zdobycie międzynarodowego Certyfikatu Logistyka. LINK SPONSOROWANY

Pytanie 2

Skrót WMS w logistyce dotyczy:

Twoja odpowiedź:

magazynowego systemu informatycznego (Warehouse Managmeent System)

Zgadza się. WMS to skrót od angielskiego Warehouse Managmeent System i oznacza magazynowy system informatyczny. Jest to program komputerowy do zarządzania ruchem produktów w magazynie, który służy koordynowaniu prac magazynowych. Głównym zadaniem WMS jest szybka i bezbłędna lokalizacja towaru w magazynie.

 

Zdobądź Certyfikat Logistyka! Kurs "Specjalista ds. logistyki" oparty o standardy Europejskiego Towarzystwa Logistycznego. LINK SPONSOROWANY

Pytanie 3

Tag to:

Twoja odpowiedź:

urządzenie służące do zapamiętywania danych zapisanych w postaci elektronicznej

Tag (inaczej transponder, znacznik radiowy lub identyfikator RFID) jest urządzeniem służącym do zapamiętywania danych zapisanych w postaci elektronicznej, pozwalającym na automatyczną, zdalną identyfikację towaru. Ten elektroniczny chip o małych rozmiarach (1mm x 1mm) posiada antenę, dzięki której może odbierać on oraz wysyłać sygnał z informacyją. Tańsze wersje identyfikatora umożliwiają jednorazowy, a droższe wielokrotny zapis danych.

 

Zarządzanie magazynem, przepływem materiałów i zapasami pod kontrolą! Praktyczny kurs "Specjalista ds. logistyki". LINK SPONSOROWANY

Pytanie 4

Do czytania książki niezbędnych jest 300 luksów (Lx) natężenia światła. Prace wymagające precyzji mogą wymagać oświetlenia rzędu 800 luksów. A jakie jest właściwe oświetlenie strefy składowania?

Twoja odpowiedź:

100 – 150 Lx

Prawidłowe natężenie oświetlenia strefy składowania to 150 – 200 Lx, bo w strefie składowania, czyli w miejscu, gdzie pracują operatorzy wózków widłowych, natężenie oświetlenia nie musi być duże, w odróżnieniu do pomieszczeń przyjęć i wydań, gdzie wykonywane są czynności rozpakowania, mierzenie i odczytywania symboli. Tam oświetlenie powinno być równomierne o natężeniu 200 – 300 Lx.

Pytanie 5

Zaznacz błędną odpowiedź. Światło żarowe nie jest stosowane w magazynach, ponieważ:

Twoja odpowiedź:

ma krótką trwałość

Płowienie towarów powoduje światło naturalne, więc nie jest to cecha światła żarowego. Wadami światła żarowego są wysokie zużycie energii, wysoka emisja ciepła oraz krótka trwałość, dlatego też nie jest stosowane ono w magazynach. W magazynach stosowane jest bardziej ekonomiczne światło fluorescencyjne, a w dużych i wysokich obiektach światło metahalogenowe i sodowe.

Pytanie 6

Dużym zagrożeniem dla magazynów są pożary, dlatego zagadnienia ochrony przeciwpożarowej są istotne w gospodarce magazynowej. Źródłem pożaru w magazynie często bywa samozapłon. Który z produktów nie jest podatny na samozapalenie?

Twoja odpowiedź:

papier

Papier pomimo tego, że jest łatwopalny, sam w sobie nie jest podatny na samozapalnie – w odróżnieniu od tłuszczu, torfu, mąki, pyłów czy substancji chemicznych, np. paliw płynnych.

Pytanie 7

Paleta to płaska, zazwyczaj drewniana konstrukcja, służąca do przewozu towarów. Jakie są rozmiary (długość x szerokość x wysokość w mm) popularnej „europalety” (EUR palety)?

Twoja odpowiedź:

1200 x 800 x 144

„Europaleta” to paleta o rozmiarach 1200 x 800 x 144, która została stworzona w 1950 roku przez szwedzki koncern BT Industries jako uniwersalna paleta pasująca do wszystkich rodzajów wózków widłowych. 1200 x 1200 to powierzchnia powiększonej europalety, 800 x 600 to połówka europalety, a 1135 x 1133 mają palety przeznaczone do kontenerów. Obecnie palety drewniane są  zastępowane przez plastikowe.

Pytanie 8

Na podstawie dokumentu magazynowego MP księguje się:

Twoja odpowiedź:

przyjęcie do innego magazynu

Na podstawie dokumentu magazynowego MP księguje się przyjęcie do innego magazynu towaru, którego ewidencja jest odsunięta w czasie. Zamiast jednego dokumentu przesunięcia międzymagazynowego MM stosuje się dokument wydania towaru MW, a po przyjęciu towaru do innego magazynu wystawia się dokument MP. Zaletą takiego rozwiązania jest możliwość kontrolowania towaru w drodze i bilansowania ilości towarów wydanych z przyjętymi.  

Pytanie 9

Komisjonowanie to czynność polegająca na:

Twoja odpowiedź:

rozłożeniu zbiorczych jednostek i złożeniu ponownie nowych jednostek zgodnie z życzeniem klienta

Komisjonowanie, inaczej konfekcjonowanie lub zestawianie, polega na rozłożeniu zbiorczych jednorodnych jednostek ładunkowych, np. palet, składowanych na magazynie na grupę opakowań jednostkowych i zestawieniu ich na jedną paletę według zamówienia klienta. Nazwa pochodzi od tego, że pracownicy magazynu stają się swego rodzaju komisją działającą przez jakiś czas w imieniu klienta i mają za zadanie skompletować jego zamówienie.

Pytanie 10

Wygładzanie przepływu dóbr pozwala:

Twoja odpowiedź:

dostosować miejsce składowania danego dobra do częstotliwości jego rotacji

Wygładzanie przepływu dóbr jest usługą oferowaną przez firmy logistyczne, polegającą na takim zarządzaniu magazynem wyrobów gotowych, która umożliwia zachowanie wielkości produkcji bez względu na zmienne zapotrzebowanie rynku. Dzięki niej zakłady produkcyjne nie muszą uzależniać produkcji od zmiennego popytu sezonowego na dany towar i produkować jakieś dobro w nadgodzinach albo okresach niskiego zapotrzebowania zawieszać produkcji. 

Pytanie 11

EDI to skrótowiec od:

Twoja odpowiedź:

Electronic Data Interchange

EDI to akronim od Electronic Data Interchange – elektroniczna wymiana danych. Polega ona na wymianie informacji pomiędzy komputerami z użyciem powszechnie akceptowanych standardów.
Ma na celu wyeliminowanie wielokrotnego wprowadzania tych samych danych i przyspieszenie ich wymiany.

Pytanie 12

Co to jest rotomat?

Twoja odpowiedź:

urządzenie umieszczające towary na magazynie wysokiego składowania

Rotomat to regał karuzelowy, który działa na zasadzie karuzeli o ruchu pionowym, pobierając lub wydając właściwe skrzynie z towarami. Operator pobiera produkty w jednym, wygodnym miejscu, które jest zawsze dobrze i tak samo oświetlone. Inna nazwa regału karuzelowego to paternoster. 

Pytanie 13

„Cross-docking” mówi nam, że towar przywieziony do magazynu jest:

Twoja odpowiedź:

od razu przeładowywany i wysyłany dalej

Cross-docking to sytuacja, w której towar dostarczony do magazynu jest od razu przeładowywany i wysyłany dalej do następnego odbiorcy. Dzięki temu, że nie jest on składowany, następuje obniżenie kosztów całkowitych w łańcuchu dostaw. Operacja cross-docking trwa od kilku godzin do 2-3 dni.

Pytanie 14

Koszty magazynowania dzielą się na koszty składowania zapasów, koszty manipulacyjne, koszty transportu materiałów oraz koszty procesów informacyjnych. Który z niżej wymienionych kosztów nie wchodzi w skład kosztów składowania zapasów?

Twoja odpowiedź:

rozmieszczenie wyrobów w miejscu składowania

Koszt rozmieszczenia wyrobów w miejscu składowania jest kosztem manipulacyjnym. Pozostałe koszty są kosztami składowania zapasów. Koszty składowania zapasów stanowią 30-40 % kosztów magazynowania, koszty transportu materiałów – 40-50 %, koszty manipulacyjne – 5-10 %, a koszty procesów informacyjnych 10-20 %.

Pytanie 15

FIFO to metoda wykorzystywana w gospodarce magazynowej. Czego dotyczy?

Twoja odpowiedź:

sposobu wyceny zapasów

FIFO (First In, First Out) to metoda wyceny zapasów w gospodarce magazynowej oparta na założeniu, że sprzedaży podlegają w pierwszej kolejności zapasy najstarsze tzn. najwcześniej zakupione. Metoda FIFO jest najczęściej stosowaną metodą wyceny zapasów najlepiej odpowiadającą sytuacji stałych cen lub niewielkiej inflacji. Jej przeciweństwem jest metoda LIFO (Last In, First Out) oparta na zasadzie, że sprzedaży podlegają w pierwszej kolejności zapasy najświeższe.

mężczyźni z podobnym wynikiem:

Avatar_0_missing_small danonek073 Avatar_0_missing_small miki79 Avatar_0_missing_small misio022 Avatar_0_missing_small luty14 Avatar_0_missing_small dario Avatar_0_missing_small student25

Komentarze (0)

All rights reserved Mamwiedzę.pl
Ładuję...