Wakacje za granicą? Przełam barierę i podszlifuj język jeszcze przed wyjazdem.
zdobyła 11 punktów
Interpretacja wyników
Pytanie 1

Czym jest arkusz w skoroszycie?

Twoja odpowiedź:

jedną stroną skoroszytu

Skoroszyt, czyli plik Excela, jest podzielony na arkusze (jeden arkusz może zawierać wiele stron z danymi). W każdym skoroszycie musi znajdować się minimum jeden arkusz. Maksymalna liczba arkuszy zależy od wersji programu oraz pamięci komputera. Domyślnie arkuszom nadawane są nazwy Arkusz1, Arkusz2 itd., ale użytkownik może je zatytułować zgodnie ze swoimi potrzebami.

Pytanie 2

W komórce zostało wcześniej wpisane Twoje imię. Teraz chcesz dopisać nazwisko. Co powinieneś zrobić?

Twoja odpowiedź:

kliknąć dwukrotnie w komórce, ustawić kursor za imieniem i dopisać nazwisko

Najszybszym sposobem na zmodyfikowanie wpisanej wcześniej zawartości komórki jest dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy w komórce, umieszczenie kursora w odpowiednim miejscu i wpisanie lub usunięcie danych. Inne metody przejścia do trybu edycji to wskazanie komórki i naciśnięcie klawisza funkcyjnego F2 lub wskazanie komórki i kliknięcie w pasku formuły.

 

Obsługa komputera od podstaw. Poznaj właściwości najważniejszych programów komputerowych. Skutecznie - wybierz kurs "Windows, Word, Excel... Internet". LINK SPONSOROWANY

Pytanie 3

Aby w komórce pisać od nowej linii, należy:

Twoja odpowiedź:

nacisnąć kombinację klawiszy lewy Alt+Enter

Wpisywanie do komórki w nowej linii jest możliwe po naciśnięciu kombinacji klawiszy lewy Alt+Enter. Jeżeli nie widzimy wpisywanego tekstu, musimy poszerzyć wiersz, w którym znajduje się komórka. Po naciśnięciu samego klawisza Enter następuje zatwierdzenie zawartości komórki i przejście do komórki poniżej. Inną metodą przenoszenia tekstu do nowej linii jest ustawienie opcji zawijania tekstu, ale nie sprawdza się to w przypadku znacznego poszerzenia kolumny.

 

Abecadło Excela. Skuteczny kurs obsługi najważniejszych programów komputerowych - "Windows, Word, Excel... Internet" LINK SPONSOROWANY

Pytanie 4

Naciśnięcie klawisza Delete po zaznaczeniu komórki powoduje:

Twoja odpowiedź:

usunięcie zawartości komórki (tekstu, liczb itd.)

Komórka zapamiętuje to, co zostało do niej wpisane (zawartość), oraz zastosowane formaty czcionki (np. pogrubienie, rozmiar) i formaty komórki (np. formaty liczbowe, zacieniowanie, obramowanie). Klawisz Delete usuwa tylko zawartość komórki, formaty nadal są zachowane. Można je usunąć, wybierając polecenie czyszczenia formatów.

 

Programy komputerowe pod kontrolą. Skuteczny kurs obsługi komputera: budowa, podstawowe programy i korzystanie z Internetu. Kurs "Windows, Word, Excel... Internet". LINK SPONSOROWANY

Pytanie 5

Jakie klawisze można wykorzystać, aby po wpisaniu zawartości do jednej komórki przejść do komórki następnej, znajdującej się za aktualnie edytowaną?

Twoja odpowiedź:

Enter lub klawisz prawej strzałki

Klawisze pozwalające na przejście do kolejnej komórki w prawo to Tabulator i klawisz prawej strzałki. Naciśnięcie klawisza Enter powoduje zatwierdzenie zawartości wpisywanej do komórki i przejście do komórki w dół. Klawisz End przydaje się, gdy w edytowanej komórce chcemy przenieść kursor na koniec wpisywanej zawartości.

Pytanie 6

Jak nazywa się opcja umożliwiająca wyświetlenie tekstu niemieszczącego się w jednym wierszu zbyt wąskiej komórki?

Twoja odpowiedź:

zawijaj tekst

Wyświetlenie tekstu w komórce w wielu wierszach jest możliwe po wybraniu dla danej komórki opcji zawijania tekstu. W przypadku poszerzenia kolumny, w której znajduje się ta komórka, tekst może zostać umieszczony w jednej linii (o ile się zmieści). Jeżeli chcemy, aby część tekstu nadal znajdowała się w kolejnym wierszu, należy w wybranym miejscu wymusić nową linię.

Pytanie 7

Które z wymienionych czynności nie opisują zaznaczenia sąsiadujących ze sobą komórek (tzw. obszaru ciągłego)?

Twoja odpowiedź:

naciśnięcie klawisza Shift i przesuwanie klawiszy odpowiednich strzałek

Najpopularniejszym sposobem na zaznaczenie obszaru ciągłego jest użycie myszy. Ustawiamy wskaźnik nad pierwszą komórką obszaru i gdy zmieni się w znak plus – naciskamy lewy przycisk myszy i przesuwamy do ostatniej komórki. Inne metody to wykorzystanie klawiatury (klawisz Shift i klawisze strzałek) oraz wpisanie adresu obszaru do pola nazwy paska formuły i naciśnięcie klawisza Enter.

Pytanie 8

$B$5 oznacza w Excelu:

Twoja odpowiedź:

adres bezwzględny komórki B5

Adres typu $B$5 to adres bezwzględny, czyli taki, który nie zmienia się podczas kopiowania formuły. Arkusze skoroszytu podzielone są na kolumny (nazywane kolejnymi literami alfabetu) i wiersze (oznaczane liczbami). Na przecięciu kolumny i wiersza znajduje się komórka – adresowana odpowiednią nazwą kolumny i wiersza. W Excelu stosujemy różne rodzaje adresów – względne, bezwzględne i mieszane.

Pytanie 9

Zapis (A1:B7) oznacza:

Twoja odpowiedź:

obszar komórek od A1 do B7

Podczas wykonywania obliczeń lub innych operacji na grupie komórek stosuje się specjalne oznaczenia. Jeżeli pomiędzy adresami dwóch komórek postawimy znak dwukropka, mówimy o obszarze komórek od jednej do drugiej. Znak średnika między adresami komórek wskazuje na dwie oddzielne komórki – np. zapis (A1;B7) oznacza wybranie komórek A1 i B7.

Pytanie 10

Opcja powodująca, że z kilku zaznaczonych komórek powstaje jedna to:

Twoja odpowiedź:

scalenie komórek

Gdy kilka komórek chcemy połączyć w jedną, wystarczy je zaznaczyć i wybrać opcję scalenia. Adresem scalonej komórki jest adres lewej górnej komórki z obszaru przed scaleniem. Warto pamiętać, że w przypadku scalania komórek z zawartością, zachowane zostaną tylko dane z lewej górnej komórki scalanego obszaru.

Pytanie 11

Dwukrotne kliknięcie prawej krawędzi nagłówka kolumny spowoduje:

Twoja odpowiedź:

autodopasowanie szerokości kolumny

Czynność ta spowoduje autodopasowanie szerokości kolumny, czyli jej optymalne dostosowanie do zawartości komórek. Przydaje się to na przykład w sytuacji, gdy zawartość wpisywana do komórek danej kolumny nie jest w całości widoczna. Autodopasowanie można zastosować dla wielu kolumn – należy je przedtem zaznaczyć i kliknąć krawędź jednej z nich. Opcja ta działa również dla wierszy arkusza.

Pytanie 12

Jeśli po wpisaniu liczby i naciśnięciu klawisza Enter w komórce została wyświetlona wartość procentowa, to:

Twoja odpowiedź:

komórka zawiera format liczbowy procentowy

Po wpisaniu do komórki liczby w formacie walutowym (123 243 zł), procentowym (13%) czy daty (1997-10-03) format ten jest automatycznie stosowany w komórce. W sytuacji opisanej w pytaniu komórka miała przypisany wcześniej format liczbowy procentowy (podczas edycji usunięto jej zawartość, ale nie wyczyszczono formatu).

Pytanie 13

W jaki sposób automatycznie wypełnić kolejne komórki liczbami, np. od 1 do 100?

Twoja odpowiedź:

można zastosować autonumerowanie

Można skorzystać z uchwytu wypełniania, który znajduje się w prawym dolnym rogu komórki lub obszaru komórek (czarny kwadrat). Po wskazaniu go myszą wskaźnik zmieni się w czarny plus. Uchwyt wypełniania można wykorzystać do wypełnienia komórek serią danych. Aby kolejne wartości były większe, należy uchwyt wypełniania przeciągnąć w prawo lub w dół; przeciągnięcie w odwrotnych kierunkach wypełni komórki wartościami malejącymi.

 

Pytanie 14

Wyświetlające się w komórce symbole # sygnalizują:

Twoja odpowiedź:

że szerokość kolumny, w której znajduje się komórka zawierająca liczbę, jest za mała

Wyświetlające się w komórce symbole # sygnalizują, że kolumna ma za małą szerokość, aby wyświetlić zawartość komórki. Sytuacja taka ma miejsce w przypadku komórek zawierających liczby. Jeżeli nie chcemy zwiększać szerokości kolumny, możemy spróbować zmienić format liczb na krótszy. Symbole # mogą pojawić się także wtedy, gdy w komórce zostanie użyta ujemna data lub godzina.

Pytanie 15

Chcesz skopiować z jednej komórki do drugiej tylko formaty (bez zawartości). Co powinieneś zrobić po skopiowaniu do Schowka komórki zawierającej pożądane formaty?

Twoja odpowiedź:

w komórce docelowej wywołać okno wklejania specjalnego i wybrać opcję wklejenia formatów

Sposobem na skopiowanie jedynie formatowania komórek (bez zawartości) jest wywołanie w komórce docelowej polecenia „Wklej specjalnie” i zaznaczenie w wyświetlonym oknie opcji „Formaty”. Czynność ta pozwala na zachowanie zawartości komórki docelowej i nadanie jej formatów innej komórki.

kobiety z podobnym wynikiem:

Avatar_1_missing_small Ania87 Avatar_1_missing_small Maludaa

Komentarze (0)

All rights reserved Mamwiedzę.pl
Ładuję...