Wakacje za granicą? Przełam barierę i podszlifuj język jeszcze przed wyjazdem.
zdobyła 10 punktów
Interpretacja wyników
Pytanie 1

Z ilu znaków-zwierząt składa się chiński zodiak?

Twoja odpowiedź:

12

Chiński zodiak reprezentuje 12 znaków-zwierząt. Otwiera go urokliwy Szczur, po nim są: pracowity Bawół, odważny Tygrys i ostrożny Kot. Kolejne zwierzęta to: dynamiczny Smok, bystry Wąż i entuzjastyczny Koń. Ósme zwierzę to romantyczna Koza, po której występują: inteligentna Małpa, uczciwy Kogut i wierny Pies. Cały zwierzyniec zamyka tolerancyjna Świnia.

 

Chińskie znaki zodiaku: znaczenie, charakterystyka i wykorzystanie w feng shui. Praktyczny kurs feng shui. LINK SPONSOROWANY

dowiedz się więcej
Pytanie 2

Jakie zwierzę rozpoczyna chiński zodiak?

Twoja odpowiedź:

Świnia

Prawidłowa odpowiedź to: „Szczur”. Legenda mówi, że Cesarz kazał Szczurowi przyprowadzić do Cesarskiego Pałacu zwierzęta zamieszkujące okolicę. Szczur, jako że jest inteligentny, ale niepozorny, postanowił przyjechać do pałacu Cesarza na grzbiecie Bawołu, który przybył równocześnie ze Szczurem. I tak Szczur rozpoczyna cesarski zwierzyniec, a Bawół jest na drugim miejscu. Szczur łączy energię jin odchodzącej zimy z energią jang przybywającej wiosny. Symbolizuje też czas tuż przed północą i tuż po północy.

Pytanie 3

Które z wymienionych cech charakteryzują Węża?

Twoja odpowiedź:

rozważny, dobrze zorganizowany, bystry, mądry

W chińskim zodiaku Wężowi przypisuje się cechy podobne do biblijnych – kuszenie, uwodzenie, fascynowanie. Wąż obdarzony jest wewnętrznym ciepłem, które urzeka i oswaja nawet najbardziej sceptyczne osoby. Osoby urodzone w roku Węża są wytworne, eleganckie, o nienagannych manierach, miłe, towarzyskie, rozważne, zorganizowanie, mądre, bystre i... niebezpieczne. Ich urokowi potrafią się oprzeć tylko osoby urodzone w roku Tygrysa, Małpy lub Dzika.

Pytanie 4

Który znak chińskiego zodiaku jest najbardziej pracowity?

Twoja odpowiedź:

Bawół

Najbardziej pracowity jest Bawół. To znak wiosny, kiedy wszystko na nowo budzi się do życia. Dzięki wewnętrznej dyscyplinie i uporowi znajduje się on na drugim miejscu chińskiego zodiaku. Bawół, dowiedziawszy się od Szczura, że ma się stawić w pałacu Cesarza, natychmiast wyruszył w drogę. Jego życie wypełniają praca i obowiązki, ale dzięki temu nigdy nie zazna on biedy. Ludzie ufają mu i polegają na nim. Osoba urodzona w roku Bawołu często zostaje przywódcą lub szefem. A marzenia? Na te Bawół nie ma czasu.

Pytanie 5

Który znak chińskiego zodiaku jest najinteligentniejszy?

Twoja odpowiedź:

Małpa

Symbolem inteligencji, sprytu, ale również i nieuczciwości jest Małpa. Jest ona równocześnie znakiem jin i jang. Jej inteligencja czyni z niej osobę błyskotliwą, przebiegłą i błazeńską. Potrafi zaskakiwać ludzi i zbijać ich z tropu, „skacząc z gałęzi na gałąź”. Nigdy nie wiadomo, jak się zachowa. Z natury jest opiekuńcza, uwielbia ruch, dyskusje i wymianę myśli. W pracy jest zręczna, ambitna i zdolna do wszystkiego. Ma manię wielkości i często wywyższa się. Potrafi cieszyć się sukcesami i karierę stawia na pierwszym miejscu. Małpa potrafi znaleźć się w każdej sytuacji.

Pytanie 6

Kiedy zaczyna się Chiński Księżycowy Nowy Rok?

Twoja odpowiedź:

między 21 stycznia a 21 lutego

Za początek roku lunarnego, ustalającego przebieg roku według faz Księżyca, uznaje się dzień najbliższy dniu Li Chun, w którym jest nów Księżyca. Powoduje to, że najważniejsze chińskie święto - Chiński Księżycowy Nowy Rok wypada pomiędzy 21 stycznia a 21 lutego. Między dwoma kolejnymi nowiami Księżyca upływa ok. 29,5 dnia, przez co 12 miesięcy lunarnych (po 29 i 30 dni) łącznie daje niecałe 355 dni, czyli do pełnego roku brakuje nieco ponad 10 dni. W związku z tym co 2-3 lata dodaje się przestępny trzynasty miesiąc.

Pytanie 7

Która z kombinacji znaków wskazuje na pomyślne związki?

Twoja odpowiedź:

Bawół i Szczur

Wszystkie znaki chińskiego zodiaku tworzą ze sobą pewne relacje. Relacje, które dotyczą sytuacji, kiedy ludzie łączą się w pary, nazywamy pomyślnymi związkami. Spośród podanych w pytaniu par pomyślne związki tworzą Bawół i Szczur. Kombinację pomyślnych związków stosuje się, by dopasować do siebie partnerów, ale i również, by określić mniej intymne relacje osobiste pomiędzy ludźmi.

 

Jaki chiński znak zodiaku pasuje do Ciebie? Praktyczny kurs feng shui: określanie miejsc pomyślnych, znaczenie chińskich znaków zodiaku, pozytywne relacje z innymi. LINK SPONSOROWANY

Pytanie 8

Które znaki należą do trygonu Ognia?

Twoja odpowiedź:

Szczur, Smok, Małpa

Prawidłowa odpowiedź to: „Koń, Pies, Tygrys”. Trygony to grupy trzech znaków, które są dla siebie pomyślne, i to pod każdym względem - w kontaktach zawodowych, osobistych, rodzinnych, intymnych. Jeśli w jednym zespole (rodzinie, grupie) znajdą się osoby z jakiegoś trygonu, to na pewno będą one współpracować dla osiągnięcia wspólnego sukcesu. Wyróżniamy cztery trygony: Metalu, Drewna, Ognia i Wody. Do trygonu Ognia należą Koń, Pies i Tygrys. Trygon Metalu tworzą Wąż, Kogut i Bawół, trygon Drewna – Zając, Owca i Świnia, a trygon Wody – Szczur, Smok i Małpa.

 

Żywioły w feng shui. Kompleksowy kurs feng shui: omówienie technik, szkoły feng shui, chińskie znaki zodiaku. LINK SPONSOROWANY

Pytanie 9

Do czego służy astrologia Czterech Filarów Przeznaczenia (Ba Zi), a do czego astrologia Purpurowej Gwiazdy (Zi Wei)?

Twoja odpowiedź:

astrologia Zi Wei określa cechy charakteru i predyspozycje człowieka, a astrologia Ba Zi pozwala odczytać jego los

Prawidłowa odpowiedź to: „astrologia Ba Zi określa cechy charakteru i predyspozycje człowieka, a astrologia Zi Wei pozwala odczytać jego los”. Astrologia Czterech Filarów Przeznaczenia (Ba Zi) opiera się na chińskich znakach zodiaku i koncentruje się na cechach charakteru i predyspozycjach badanej osoby. Przypisane do godziny, dnia, miesiąca i roku urodzenia znaki zodiaku oraz określające je elementy (Drewno, Ogień, Ziemia, Metal, Woda) tworzą razem osiem symboli charakteryzujących danego człowieka. Natomiast astrologia Purpurowej Gwiazdy (Zi Wei) dzięki rozmieszczeniu gwiazd w karcie Purpurowej Gwiazdy pozwala odczytać los człowieka.

Pytanie 10

Moment narodzin w astrologii Czterech Filarów Przeznaczenia (Ba Zi) ustala się:

Twoja odpowiedź:

według chińskiego kalendarza lunarnego; godzinę 12.00 określa pozycja Słońca

Prawidłowa odpowiedź to: „według chińskiego kalendarza solarnego; godzinę 12.00 wyznacza pozycja Słońca”. Urodziny w systemie Czterech Filarów Przeznaczenia określa się według chińskiego kalendarza solarnego, a godzinę 12.00 wyznacza pozycja Słońca. Po ustaleniu lokalnej godziny narodzin i długości geograficznej miejsca urodzenia, przeliczamy ją (uwzględniając zmianę czasu na letni), biorąc jako godzinę 12.00 południe słoneczne, czyli najwyższy punkt słońca na niebie w danym dniu dla ustalonej długości geograficznej. Datę urodzenia ustalamy według chińskiego kalendarza solarnego, który wyznacza początek roku i miesiąca.

Pytanie 11

Z jakich filarów składa się nasze przeznaczenie?

Twoja odpowiedź:

los nieba, los ziemi, los człowieka, los wszechświata

Prawidłowa odpowiedź to: „godzina, dzień, miesiąc, rok”. Nasze przeznaczenie składa się z czterech filarów: godziny, dnia, miesiąca i roku. Każdy filar z kolei składa się z pnia, konaru i ukrytych pni. Suma elementów zawartych w poszczególnych filarach, ich wzajemne oddziaływanie wpływają na całokształt losu człowieka. Dzięki analizie tych danych możemy poznać koleje życia danej osoby. Filarom przypisane są wybrane dziedziny życia oraz stosunki z rodziną, partnerem i tzw. dalszym otoczeniem.

Pytanie 12

Jakie informacje o człowieku zawiera filar godziny?

Twoja odpowiedź:

to, jak postrzega osobę najbliższe otoczenie

Prawidłowa odpowiedź to: „jego prawdziwe ja, to co skrzętnie skrywa”. Filar godziny zawiera informacje o prawdziwym ja danej osoby. Determinuje jej karierę zawodową, relacje z dziećmi (nie tylko swoimi), udane życie seksualne oraz pomyślną starość. Oczywiście jeśli filar godziny niesie ze sobą niepomyślność, to odbije się ona na wszystkich wymienionych wyżej aspektach życia, niosąc ze sobą brak potomstwa, kłopoty w pracy, w relacjach z płcią przeciwną itp.

dowiedz się więcej
Pytanie 13

Czym jest Purpurowa Gwiazda (Zi Wei)?

Twoja odpowiedź:

horoskopem człowieka

Purpurowa Gwiazda (Zi Wei) to horoskop człowieka. System ten opracował chiński astrolog i astronom Chen Tu Nan w czasie panowania dynastii Song (980–1280 n.e.). Idea tego systemu opiera się na badaniu ming – przeznaczenia człowieka, które wyznaczają gwiazdy znajdujące się na niebie w momencie urodzenia człowieka. Część gwiazd stosowanych w Zi Wei to fizycznie istniejące ciała niebieskie, a część to jedynie wizualizacja przepływającej energii qi. Graficzną formą przedstawienia horoskopu człowieka jest Karta Purpurowej Gwiazdy.

Pytanie 14

Na jakim kalendarzu opiera się astrologia Purpurowej Gwiazdy (Zi Wei)?

Twoja odpowiedź:

lunarnym

Astrologia Purpurowej Gwiazdy (Zi Wei) opiera się na kalendarzu lunarnym. Kalendarz ten służy także do ustalania tradycyjnych chińskich świąt zwanych festiwalami, jak np. Festiwal Wiosny, Festiwal Smoczych Łodzi, Chiński Księżycowy Nowy Rok. Chińczycy używają również systemu kalendarza solarnego (ustalającego przebieg roku według ruchu Słońca po ekliptyce). Kalendarz solarny jest stosowany w feng shui oraz w chińskiej astrologii Czterech Filarów Przeznaczenia (Ba Zi).

Pytanie 15

Z ilu pałaców składa się astrologia Purpurowej Gwiazdy (Zi Wei)?

Twoja odpowiedź:

16

Prawidłowa odpowiedź to: „12”. Astrologia Purpurowej Gwiazdy składa się z 12 pałaców (domów) horoskopu. Odpowiadają one dwunastu dziedzinom życia badanej osoby. Są nimi Pałace: I Przeznaczenie (Ming), II Rodzice, III Szczęście, IV Posiadanie, V Kariera, VI Przyjaciele, VII Podróże, VIII Zdrowie, IX Pieniądze, X Dzieci, XI i XII Rodzeństwo.

Pytanie 16

O którym z wymienionych pałaców mówi się „dom służących”?

Twoja odpowiedź:

Pałac VI Przyjaciele

Domem służących jest Pałac VI Przyjaciele, który opisuje naszych przyjaciół, ludzi, na których możemy polegać, nasze koligacje i znajomości. Pałac ten mówi nam o tym, jak dana osoba czuje się w towarzystwie innych ludzi, czy w ogóle potrzebuje innych ludzi. Często dokładnie określa typ przyjaciół. Przekazuje również informacje o partnerach biznesowych, podwładnych, a czasami o preferencjach seksualnych.

Pytanie 17

Ile etapów życia zawartych jest w dużym cyklu?

Twoja odpowiedź:

6

Prawidłowa odpowiedź to: „12”. Duży cykl (potencjał energii qi, z jakim się rodzimy i jaki ma nam wystarczyć na całe życie) zawiera 12 etapów życia człowieka. Przełomy etapów zapowiadają zmiany w życiu. Wskazują one poziom osobistej qi człowieka w danym momencie życia. Niektórzy swoje urodzeniowe qi rozkładają równomiernie przez całe swoje życie. Jedni żyją intensywnie za młodu, a na starość słabną, drudzy natomiast oszczędzają qi w młodości, a odżywają na starość.

dowiedz się więcej
Pytanie 18

Która z wymienionych gwiazd rocznych odpowiada za stosunki międzyludzkie?

Twoja odpowiedź:

nie udzieliłeś odpowiedzi

Prawidłowa odpowiedź to: „Niebiańskie Przymioty”. Gwiazdy roczne przekazują dodatkowe informacje na temat pomyślności wybranego pałacu w badanym roku. Mogą zapowiadać pomyślne wydarzenia lub kłopoty. Gwiazda Niebiańskie Przymioty jest jedną z dwunastu gwiazd rocznych, odpowiada za stosunki międzyludzkie i jest gwiazdą bardzo pomyślną. Gwiazda Niebiańskie Przymioty wskazuje na zbliżające się szczególne okazje w życiu człowieka - okazje powiązane z dziedzinami życia i bardzo dobrymi relacjami z ludźmi z naszego otoczenia, przypisanymi do pałacu, w którym w danym momencie gwiazda ta się znajduje.

Pytanie 19

Która z wymienionych gwiazd, według Szkoły Form, nie należy do gwiazdozbioru Wielkiej Niedźwiedzicy?

Twoja odpowiedź:

nie udzieliłeś odpowiedzi

Prawidłowa odpowiedź to: „Yoi Bi”. Do gwiazdozbioru Wielkiej Niedźwiedzicy nie należy Yoi Bi. Jest ona gwiazdą z sąsiedniego gwiazdozbioru - Draco (Smoka). Yoi Bi należy do elementu Ognia i symbolizuje trygram Li – najstarszą córkę. W terenie symbolizuje kształt zbliżony do trójkąta. Pomyślna Yoi Bi wytwarza miłą, kulturalną atmosferę i sprzyja wszelkim formom kontaktów międzyludzkich – szczególnie towarzyskich. Niepomyślna jest bóstwem ognia i niesie ze sobą takie zagrożenia, jak pożary, wypadki, krwotoki, omdlenia.

Pytanie 20

Jak w astrologii Purpurowej Gwiazdy nazywa się Gwiazdę Polarną?

Twoja odpowiedź:

Imperator

W astrologii Purpurowej Gwiazdy Gwiazdę Polarną nazywa się Imperatorem. Gwiazda ta wyznacza centrum chińskiego kosmosu. Jest to jedyna „nieruchoma” gwiazda na niebie stale zachowująca swoją pozycję (dla półkuli północnej) podczas obrotu sfery niebieskiej. Imperator to pierwsza główna gwiazda, którą umieszczamy na wykresie horoskopu. To właśnie od jej położenia w horoskopie zależy lokalizacja pozostałych gwiazd głównych: Litość, Słońce, Finanse, Szczęście, Zło oraz Skarb.

kobiety z podobnym wynikiem:

Avatar_1_missing_small martusia Avatar_1_missing_small Aihara

mężczyźni z podobnym wynikiem:

1993_small Atropa Avatar_0_missing_small karol666 Avatar_0_missing_small theprodiger

Komentarze (0)

All rights reserved Mamwiedzę.pl
Ładuję...