Wakacje za granicą? Przełam barierę i podszlifuj język jeszcze przed wyjazdem.
zdobyła 7 punktów
Interpretacja wyników
Pytanie 1

Tout le monde sait que chaque ..... de neige est différent.

Twoja odpowiedź:

flocon

Un flocon (de neige) to płatek śniegu, który – jak każdy wie – zawsze jest niepowtarzalny. Pozostałe słowa nie mają żadnego „pogodowego” znaczenia: un fauconsokół, un flaconflakon, butelka, focalogniskowy (dotyczy m.in. obiektywów).

 

Niepowtarzalny kurs francuskiego: skuteczne połączenie metod tradycyjnych i multimediów. LINK SPONSOROWANY

Pytanie 2

Od każdej z pór roku można utworzyć przymiotnik. Który z poniższych wyrazów nie jest takim przymiotnikiem?

Twoja odpowiedź:

hivernal

Prawidłowa odpowiedź: automnier. Słowo automnier nie istnieje, jesienny to automnal. W liczbie mnogiej rodzaju męskiego wszystkie trzy przymiotniki kończące się na al przyjmują końcówkę aux (np. automnaux).

Pytanie 3

Co oznacza wyrażenie:
avoir du vent dans les voiles?

Twoja odpowiedź:

dostać wiatru w żagle

Prawidłowa odpowiedź: mieć w czubie i się zataczać. Avoir du vent dans les voiles dosłownie oznacza mieć wiatr w żagle, ale nie ma nic wspólnego w polskim, łudząco podobnym, dostać wiatru w żagle; francuskie znaczenie tego idiomy jest jednak nie mniej obrazowe. Inne „wietrzne” idiomy francuskie są łatwiejsze do zrozumienia: sous le vent (znane z piosenki Garou i Céline Dion) – pod wiatr, au vent – z wiatrem, contre vents et marées – wbrew wszelkim przeciwnościom.

 

Na tym kursie dostaniesz wiatru w żagle. Praktyczny kurs francuskiego - współczesne słownictwo, łatwa gramatyka, szybkie efekty. LINK SPONSOROWANY

Pytanie 4

Odpowiedz na pytanie:
Ça se dégage?

Twoja odpowiedź:

Oui, le ciel est tout le temps couvert.

Prawidłowa odpowiedź:  Non, il y a toujours du brouillard.
Na pytanie Ça se dégage? – Rozchmurza się? trzy odpowiedzi są nie na temat:
Oui, le ciel est tout le temps couvert – Tak, niebo ciągle jest zachmurzone (dosł. pokryte);
Oui, maintenant, il fait affreux – Tak, teraz jest okropnie;
Non, il fait un soleil radieux – Nie, świeci słońce (dosł.: słońce jest promienne; radieux odnosi się też do ludzi).
Logiczne jest tylko Non, il y a toujours du brouillard – Nie, wciąż jest mgła (le brouillard = la brume).

 

Rozchmurz się - francuskiego można się nauczyć! Skuteczny kurs francuskiego - praktyczne słownictwo, łatwa gramatyka i opieka nauczyciela. LINK SPONSOROWANY

Pytanie 5

Le ciel pommelé, c’est le ciel:

Twoja odpowiedź:

nuageux

Ciel pommelé to zachmurzone niebo, pokryte „barankami” czyli nuageux (un nuage – chmura). Pozostałe słowa to [niebo] bezchmurne (clair), zamglone (brumeux) i czarne (noir; po francusku mówi się też ciel du plomb – niebo ołowiane). Ciel pommelé pojawia się też w jednym z francuskich dictons (przysłów): ciel pommelé, femme fardée ne sont pas de longues durées – niebo zachmurzone i kobieta upudrowana nie trwają długo.

Pytanie 6

W jakich miesiącach powiemy:
Regarde! Le temps est au beau fixe! J’adore l’été de la Saint-Martin!?

Twoja odpowiedź:

en avril ou mai

Prawidłowa odpowiedź: en octobre ou novembre. L’été de la Saint-Martin dosłownie lato świętego Marcina czyli ostatnie ciepłe, słoneczne, „letnie” dni przychodzące jesienią (11 listopada to dzień świętego Marcina). W Kanadzie używa się określenia l’été indien / l’été des Indiens.

Pytanie 7

Co to jest verglas?

Twoja odpowiedź:

gołoledź

Pozostałe zjawiska to szadź – le givre, grad – la grêle i szron – la gelée blanche.

Pytanie 8

Tous les quatre ans, revient l’année ..... où février a 29 au lieu de 28 jours.

Twoja odpowiedź:

alternante

Prawidłowa odpowiedź: bissextile. Année bissextile to rok przestępny. Pozostałe wyrazy są mniej lub bardziej trafnymi tłumaczeniami słowa przestępny: rallongé – wydłużony, supplémentaire – dodatkowy i alternant – przemienny.

Pytanie 9

Co powiemy, gdy zbliża się burza?

Twoja odpowiedź:

Les rafales sont très fortes!

Les rafales to porywy, podmuchy. Dwie z pozostałych odpowiedzi są niepoprawne, ponieważ pozamieniane są w nich nazwy zjawisk: une tonnerre to grzmot więc się go nie widzi, a słyszy, un éclair to błyskawica, zatem... nie słyszy się jej, a widzi. Ostatnia możliwość czyli un coup de foudre to pułapka: un foudre to piorun, ale un coup de foudre to... zakochanie się.

Pytanie 10

Les trois types de climat, c’est le climat tropical, polaire et:

Twoja odpowiedź:

modéré

Prawidłowa odpowiedź: tempéré. Trzeci kilmat, obok tropikalnego i polarnego, to klimat umiarkowany. O klimacie możemy też powiedzieć m.in. suchy – sec, humide – wilgotny, doux – łagodny i rude – surowy. Słówka modéré - umiarkowany będziemy zaś używać odnośnie wiatru.

Pytanie 11

Która z poniższych odpowiedzi nie pasuje do pytania:
Il pleut fort?

Twoja odpowiedź:

Oui, il pleut à verse.

Prawidłowa odpowiedź: Sans changement, il pleut à sceaux. Pytanie Il pleut fort? znaczy Czy mocno pada? Słowo un sceau to pieczęć, ale jego homonim to un seau – wiadro; istnieje zwrot il pleut à seaux – leje jak z cebra (którego synonimami są zwroty il pleut à verse / à torrents / à flots), ale nie ma oczywiście zwrotu il pleut à sceaux – leje jak z pieczęci.

Pytanie 12

Który z poniższych wyrazów jest synonimem la bruine?

Twoja odpowiedź:

le grain

Prawidłowa odpowiedź: le crachin. La bruine i le crachin to mżawka (la pluie fine). La bourrasque to synonim l’orage – burza, la mousson to monsun, zaś le grain to potocznie nagły, gwałtowy deszcz.

Pytanie 13

Uzupełnij zdanie:
..... de la planète et l’effet de serre ont de graves retentissements pour notre climat.

Twoja odpowiedź:

nie udzieliłeś odpowiedzi

Prawidłowa odpowiedź: le réchauffement. Le réchauffement de la planète to ocieplanie się klimatu, zaś l’effet de serre to efekt cieplarniany (une serre – szklarnia). Ale obydwa zagrożenia oddalimy jeśli będziemy écolo.

Pytanie 14

Jak zrozumiesz słowa wypowiedziane przez Twojego kolegę:
Mon père fait la pluie et le beau temps?

Twoja odpowiedź:

Jest humorzasty.

Prawidłowa odpowiedź: Jest wpływowy. Z deszczem i ładną pogodą jest związane jeszcze jedno francuskie wyrażenie: parler de la pluie et du beau temps – mówić banały.

Pytanie 15

Dokończ zdanie:
Le ciel est gris mais il y a...

Twoja odpowiedź:

des éclats

Prawidłowa odpowiedź: des éclaircies. Une éclaircie to przejaśnienie. Pozostałe słowa tłumaczymy w następujący sposób: un éclair – błyskawica, un éclat – wybuch („wybuchnąć” może burza: Un orage a éclaté) i une éclipse – zaćmienie.

Pytanie 16

Kiedy jest bardzo zimno, powiemy:

Twoja odpowiedź:

il fait froid de chien

Prawidłowa odpowiedź: il fait froid de de canard. Polskie jest zimno jak w psiarni, to francuskie jest... kaczy mróz (kaczka pojawia się w tym wyrażeniu dlatego, że duży mróz kojarzy się mającym miejsce jesienią sezonem polowań na kaczki). Pies pojawia się w określeniu un temps de chien – pogoda pod psem. W „pogodowych” określeniach pojawiają się też inne zwierzęta: il pleut comme vache qui pisse znaczy dosłownie pada, jakby krowa... sikała i wcale nie chodzi tutaj o mżawkę, a o ulewę.

Pytanie 17

Po francusku istnieją aż cztery słowa oznaczające „kropić”. Który z poniższych wyrazów nie należy do tej grupy?

Twoja odpowiedź:

pleuvoter

Prawidłowa odpowiedź: pluvier. Cztery „kropienia” to zatem pleuvoter, pleuvasser, pluviner i pleuviner. Un pluvier to sieweczka: ptak przylatujący na zachód Europy w deszczowych okresach jesieni i wiosny.

Pytanie 18

Znajomy w czasie rozmowy telefonicznej mówi:
Oui, le temps se radoucit. Jakie mogło być pytanie?

Twoja odpowiedź:

Il fait plus chaud?

Se radoucir to ocieplać się, a zatem jedynie pytanie o to, czy jest cieplej (chaud) pasuje do odpowiedzi. Pozostałe przymiotniki to: frais – chłodny, maussade – ponury i pluvieux – deszczowy.

Pytanie 19

Dokończ zdanie:
Hier, il y a eu un orage...:

Twoja odpowiedź:

de grêle

Możliwa jest tylko burza gradowa (la grêle – grad), nie zdarzają się bowiem burze mrozowe (le gel – mróz), szadziowe (le givre – szadź) ani lodowe (la glace – lód).

Pytanie 20

Jak inaczej powiedzieć:
Quelle canicule!?

Twoja odpowiedź:

Il fait une chaleur torride!

Quelle canicule! to Co za upał! czyli une chaleur torride (skwar) lub une chaleur insupportable (nieznośne ciepło). Przymiotnika battant używa się w odniesieniu do deszczu (une pluie battante / torrentielle – ulewny deszcz), zaś cinglant dotyczy wiatru (un vent cinglant – ostry wiatr, samgający).

mężczyźni z podobnym wynikiem:

239_small pawel-teksciarz

Komentarze (0)

All rights reserved Mamwiedzę.pl
Ładuję...