Wakacje za granicą? Przełam barierę i podszlifuj język jeszcze przed wyjazdem.
zdobył 17 punktów
Interpretacja wyników
Pytanie 1

W CorelDraw najprostszym wypełnieniem dostępnym w pasku kolorów jest:

Twoja odpowiedź:

wypełnienie jednolite

W pasku na dole (lub z boku) ekranu znajduje się paleta wypełnienia jednolitego. Znajdują się tam gotowe kolory o określonym składzie procentowym i określonej nazwie. Każdy z tych gotowych kolorów możemy modyfikować, zmieniając zawartość jego składowych. Na pasku możemy też ustawić inne modele kolorów, takie jak: RGB, HSB, Lab lub inne.

 

Projekty graficzne pełne kolorów. Praktyczny kurs "Grafik komputerowy": omówienie najważniejszych programów, przydatne porady, przygotowanie prac do druku. LINK SPONSOROWANY

 

 

Pytanie 2

Przygotowując prace do profesjonalnego druku, korzystamy najczęściej z modelu koloru:

Twoja odpowiedź:

CMYK

W przygotowaniu do profesjonalnego druku korzystamy z modelu CMYK. W tym modelu występują cztery elementy składowe: cyan, magenta, yellow, kontrast. Każdy z nich może przyjmować wartość od 1% do 100%. Plik nazwapracy.ps (plik postscriptowy), z którego jest drukowana praca, to grafika przedstawiona w postaci czterech barwnych wyciągów (modelu CMYK). 

 

CMYK i gotowe! Skuteczny kurs "Grafik komputerowy": grafika bitowa i wektorowa, najważniejsze programy, przygotowanie prac do druku. LINK SPONSOROWANY

Pytanie 3

Wypełnienie tonalne charakteryzuje się łagodnym przejściem między kolorami. Może wystąpić w czterech postaciach. Wskaż w jakich:

Big
Twoja odpowiedź:

liniowe, promieniowe, stożkowe, kwadratowe

Wypełnienie liniowe występuje w postaci pionowych lub poziomych kresek, promieniowe – w kształcie okręgu (jego środek może się znajdować zarówno w centralnej części obiektu jak i na obrzeżach), stożkowe sprawia wrażenie wypukłej bryły, a kwadratowe jest „kanciastą” wersją okrągłego.

 

Grafika komputerowa w dobrym tonie. Praktyczny kurs "Grafik komputerowy": porady, najważniejsze programy, grafika bitowa i wektorowa, przygotowanie do druku. LINK SPONSOROWANY

Pytanie 4

Na wypełnionym tonalnie (tzn. jeden kolor przechodzi stopniowo w drugi) obiekcie pojawił się niepożądany efekt zwany:

Twoja odpowiedź:

pasmowaniem

Tym efektem jest pasmowanie, które może pojawić się, gdy obiekt wypełniany jest zbyt szeroki (lub wysoki), co sprawia, że odległość między kolorem początkowym a końcowym jest zbyt duża. Pasm wypełnienia jest wtedy za mało, żeby znikły wyraźne granice pomiędzy nimi.

Pytanie 5

Podczas przygotowania projektu do druku, możemy wyeliminować lub ograniczyć efekt pasmowania. Jakie parametry druku musimy zmienić?

Twoja odpowiedź:

zwiększyć rozdzielczość

Przygotowując projekt do druku, możemy zwiększyć rozdzielczość druku. Standardowe ustawienie to 2500 dpi i liniatura 150. Przy tym ustawieniu uzyskujemy 256 odcieni każdego koloru. Jeżeli przy zachowaniu tej samej liniatury zwiększymy rozdzielczość do 3600 dpi, uzyskamy 576 odcieni każdego koloru.

Pytanie 6

Wypełnienia o takich nazwach jak nici, włókno, kłębki bawełny czy akwarela należą do wypełnień typu:

Twoja odpowiedź:

wypełnienie teksturą

Tekstura jest rodzajem wypełnienia, dzięki któremu pokolorowane obiekty mają wygląd naturalny. Tekstury zgromadzone są w bibliotece. Każda wybrana tekstura może być dowolnie modyfikowana. Takie parametry jak: miękkość, zagęszczenie czy jasność wyrażone są w procentach i można je dowolnie zmieniać. Można również modyfikować poszczególne kolory wchodzące w skład danej tekstury.

Pytanie 7

Na jakiego rodzaju wypełnieniu mogą pojawić się takie znaczki?

Big
Twoja odpowiedź:

postscriptowym

W przypadku tego prostokąta zastosowano wypełnienie postscriptowe, ale na ekranie widać obiekt wypełniony literkami PS. Z taką sytuacją spotykamy się, gdy w programie mamy ustawiony Widok Poglądowy lub Normalny. Gdy zmienimy na Widok Dokładny, to zobaczymy, jak wygląda to wypełnienie. Jest jeszcze jedna sytuacja, kiedy może to wystąpić – jeżeli drukujemy na drukarce, która nie interpretuje wypełnień postscriptowych. A tak w rzeczywistości wygląda to wypełnienie:

Pytanie 8

Interakcyjne wypełnienie siatkowe możemy zastosować do obiektów już wcześniej wypełnionych. Do jakiego typu wypełnień da się je użyć?  

Twoja odpowiedź:

jednolitych

Prawidłowa odpowiedź: wszystkich. Tego typu wypełnienie możemy zastosować dla każdego obiektu posiadającego wypełnienie nadane w dowolny sposób. Po wybraniu opcji Interakcyjne Wypełnienie obiekt pokrywa się siatką, na której widoczne są uchwyty. Przeciągając je, powodujemy zmianę obszaru i wyglądu wypełnienia.

Pytanie 9

Pieski przedstawione na rysunku mają różnego typu wypełnienia. Wskaż, która sekwencja wypełnień odpowiada kolejności piesków na obrazku:

Big
Twoja odpowiedź:

jednolite, deseniowe, tonalne, teksturowe

Nasz piesek jest przykładem grafiki wektorowej i składa się z wielu elementów. Żeby nadać mu wypełnienie, należy rozgrupować obiekt i wybrać elementy do wypełnienia albo – bez rozgrupowania – przytrzymując przycisk Ctrl, chwytać pojedyncze elementy i nadawać im odpowiednie kolory. Jeżeli kolor ma być powtórzony, to po zaznaczeniu następnych fragmentów obiektu należy stosować kombinację klawiszy Ctrl+r .

Pytanie 10

Inteligentne Wypełnienie stosuje się do:

Twoja odpowiedź:

dwóch obiektów wcześniej połączonych

Prawidłowa odpowiedź:  wspólnej części nachodzących na siebie obiektów. Żeby zastosować Inteligentne Wypełnienie, musimy narysować co najmniej dwa obiekty, które częściowo na siebie nachodzą. W narzędziu Inteligentne Wypełnianie określamy opcje wypełnienia i konturu wspólnej części. Kolor wypełnienia to w przedstawionym przypadku  cyan w nasyceniu 50%, a konturu o określonej przez autora grubości – kolor zielonożółty. Po ustaleniu tych parametrów należy kliknąć na część wspólną obiektów.

Pytanie 11

Narysowany w CorelDraw obiekt może mieć kontur i wypełnienie albo kontur bez wypełnienia, albo też wypełnienie bez konturu. Jaki rodzaj wypełnienia można zastosować do konturu obiektu?

Twoja odpowiedź:

jednolity

Przedstawiony obiekt ma wypełnienie i kontur. Do wnętrza obiektu stosujemy dowolny rodzaj wypełnienia (jednolite, tonalne, postscriptowe czy teksturowe). Jednak w stosunku do konturu możemy zastosować tylko wypełnienie jednolite.

Pytanie 12

Którego z zabiegów nie można wykonać na konturze obiektu?

Twoja odpowiedź:

przekształcanie w mapę bitową

Kontur obiektu można modyfikować, zmieniając np. jego szerokość i kolor. Każdy kontur można przekształcić w obiekt i wtedy można go dowolnie wypełniać. W przyborniku Pióro Konturu możemy zaznaczyć opcję „skaluj z obrazkiem” i wtedy przy zmianie wielkości obiektu, kontur zmienia się proporcjonalnie. Nie można natomiast zamienić samego konturu w mapę bitową.

Pytanie 13

Jakie wypełnienie można zastosować do tekstu ozdobnego?

Twoja odpowiedź:

wszystkie

W przypadku tekstu nie ma ograniczeń w stosowaniu wypełnienia. Dotyczy to zarówno tekstu akapitowego, jak i tekstu ozdobnego stosowanego do pisania tekstów krótkich. Jak widać na rysunku, skomplikowane wypełnienia dają lepszy efekt na tekście pisanym grubą czcionką.

Pytanie 14

Który z wymienionych wypełnień nie jest wypełnieniem deseniowym?

Twoja odpowiedź:

gradient

Wypełnienie deseniowe występuje w trzech rodzajach. Pierwsze z nich to wypełnienie dwukolorowe, w którym można modyfikować kolory składowe. Drugie to wypełnienie wielokolorowe, w którym obiekt wypełniamy przez załadowanie gotowego deseniu w formacie wektorowym. Trzeci rodzaj to mapa bitowa, którą również importuje się w gotowej postaci w takich formatach jak jpg czy gif. Możemy również przygotować wypełnienie deseniowe własnoręcznie i dołączyć je do biblioteki.

Pytanie 15

Obiekt wypełniono deseniem, a następnie powielono. Do powielonego obiektu zastosowano Interakcyjne Wypełnienie (widoczne znaczniki Interakcyjnego Wypełnienia). Narzędzie to możemy stosować do:

Big
Twoja odpowiedź:

do wszystkich rodzajów wypełnień

Narzędzie Interakcyjnego Wypełnienia pozwala na proste i szybkie modyfikacje dowolnego rodzaju wypełnienia. Przemieszczając pojawiające się na obiekcie znaczniki, zmieniamy położenie i kształt istniejącego wypełnienia, ale nie jego rodzaj pozostaje bez zmian. 

Pytanie 16

Które z wypełnień najbardziej obciąża komputer?

Twoja odpowiedź:

wypełnienie postscriptowe

Wypełnienia postscriptowe są bardziej skomplikowane od pozostałych. Dla przykładu obiekt o wymiarach 100x100 mm wypełniony deseniem wielokolorowym  ma 26,3 kB, natomiast obiekt z wypełnieniem  postscriptowym – 188 kB.

Pytanie 17

W grafice wektorowej każdemu narysowanemu obiektowi możemy nadać kontur. Jaką grubość ma kontur włosowy?

Twoja odpowiedź:

0,076 mm

Według definicji kontur to inaczej linia wyznaczająca kształt obiektu. Najcieńszy jest kontur włosowy, który ma 0,076 mm grubości. W pracach przygotowywanych do druku nie stosujemy tego konturu, ponieważ byłby on bardzo słabo widoczny. 

Pytanie 18

W jakim przypadku mamy możliwość zmiany kształtu zakończenia konturu?

Twoja odpowiedź:

w przypadku obiektu z konturem otwartym

Obiekty możemy rysować z konturem lub bez. Kontur może być zamknięty lub otwarty. W przypadku zamkniętego możemy nadać mu grubość, kolor i kształt narożników. Natomiast w przypadku konturu otwartego możemy również modyfikować kształt jego zakończenia, jak i rodzaj zakończenia.

Pytanie 19

Z pojęciem „limit złącza ostrego” możemy spotkać się w sytuacji, gdy:

 

Big
Twoja odpowiedź:

linie tworzące kontur łączą się w jednym punkcie pod bardzo małym kątem

Prawidłowa odpowiedź:  linie tworzące kontur łączą się pod bardzo dużym kątem. Jeżeli dwie linie łączą się w jednym punkcie pod dużym kątem, pojawia się bardzo ostry narożnik. Im większy kąt, tym narożnik ostrzejszy i tym samym dłuższy. Aby uciąć ostrą końcówkę narożnika, określamy limit złącza ostrego w stopniach. Ilustracja przedstawia narożnik przy limicie 5 stopni i ten sam narożnik przy limicie 30 stopni.

Pytanie 20

Czego dotyczy pojęcie „styl konturu”?

Twoja odpowiedź:

ustalenia czy linia będzie ciągła, przerywana czy kropkowana

Styl linii to inaczej określenie, czy linia będzie ciągła, przerywana, czy kropkowana. Każdy ze stylów zapisany jest w bibliotece gotowych stylów. Każdy wybrany styl możemy edytować i przystosowywać do własnych potrzeb, np. ustalać długość odcinków czy odstępy między kropkami.

kobiety z podobnym wynikiem:

Avatar_1_missing_small Chudobka Avatar_1_missing_small b4321 Avatar_1_missing_small Vilandra Avatar_1_missing_small papillon

mężczyźni z podobnym wynikiem:

Avatar_0_missing_small Desig

Komentarze (0)

All rights reserved Mamwiedzę.pl
Ładuję...