Wakacje za granicą? Przełam barierę i podszlifuj język jeszcze przed wyjazdem.
zdobyła 0 punktów
Interpretacja wyników
Pytanie 1

Podaj brakującą liczbę:

Original
Twoja odpowiedź:

34

Pytanie 2

Podaj brakującą liczbę:

Original
Twoja odpowiedź:

53

Pytanie 3

Która liczba nie pasuje do pozostałych?

Original
Twoja odpowiedź:

2

Prawidłowa odpowiedź: 26

Pytanie 4

Jaką liczbą należy uzupełnić diagram?

Original
Twoja odpowiedź:

12

Odpowiedź prawidłowa: 64

Pytanie 5

Wstaw brakującą liczbę:

Original
Twoja odpowiedź:

14

Prawidłowa odpowiedź: 12

Pytanie 6

Podaj brakującą liczbę:

Original
Twoja odpowiedź:

10

Prawidłowa odpowiedź: 10

Pytanie 7

Dokończ podany ciąg liczbowy:

11, 18, 32, 60, 116, ?

Twoja odpowiedź:

228

Pytanie 8

Jaką liczbę należy wpisać w miejsce znaku zapytania?

Original
Twoja odpowiedź:

7

Prawidłowa odpowiedź: 7

Pytanie 9

Wpisz brakującą liczbę w miejsce znaku zapytania.

Original
Twoja odpowiedź:

10

Prawidłowa odpowiedź: 13

Pytanie 10

Która z liczb nie pasuje do zasady obowiązującej w figurze?

Original
Twoja odpowiedź:

84

Odpowiedź prawidłowa: 84

Pytanie 11

Jakie liczby powinny znaleźć się w ostatniej figurze?

Original
Twoja odpowiedź:

C

Prawidłowa odpowiedź: C

Pytanie 12

Jaka liczba uzupełnia podany ciąg?

3, 17, 22, 20, 30, 28, 33, ?

Twoja odpowiedź:

nie udzieliłeś odpowiedzi

Prawidłowa odpowiedź: 47

Pytanie 13

Wstaw brakującą liczbę:

Original
Twoja odpowiedź:

15

Prawidłowa odpowiedź: 6

Pytanie 14

Wstaw liczbę, która uzupełnia układ:

Original
Twoja odpowiedź:

nie udzieliłeś odpowiedzi

Prawidłowa odpowiedź: 10

Pytanie 15

Jaka liczba powinna być następna:

100, 195, 380, ?

Twoja odpowiedź:

nie udzieliłeś odpowiedzi

Odpowiedź prawidłowa: 745

Pytanie 16

Jaka liczba uzupełnia ciąg?

6, 4, 8, 2, 10, 0, ?

Twoja odpowiedź:

nie udzieliłeś odpowiedzi

Prawidłowa odpowiedź: 12

Pytanie 17

Jaką cyfrę należy wpisać w miejsce znaku zapytania?

Original
Twoja odpowiedź:

nie udzieliłeś odpowiedzi

Odpowiedź prawidłowa: 3

Pytanie 18

Jaką liczbą należy zastąpić znak zapytania?

Original
Twoja odpowiedź:

nie udzieliłeś odpowiedzi

Odpowiedź prawidłowa: 16

Pytanie 19

Uzupełnij ciąg liczb:

Original
Twoja odpowiedź:

nie udzieliłeś odpowiedzi

Odpowiedź prawidłowa: 15

Pytanie 20

Uzupełnij brakującą liczbę:

Original
Twoja odpowiedź:

nie udzieliłeś odpowiedzi

Odpowiedź prawidłowa: 6

Komentarze (0)

All rights reserved Mamwiedzę.pl
Ładuję...