Wakacje za granicą? Przełam barierę i podszlifuj język jeszcze przed wyjazdem.
TEST!

Co Ty wiesz o Japonii

Wyniki użytkownika Ewcia!
zdobyła 5 punktów
Interpretacja wyników
Pytanie 1

Jak nazywa się japońska sztuka układania kwiatów?

Twoja odpowiedź:

nie udzieliłeś odpowiedzi

Ikebana, czyli japońska sztuka układania kwiatów, skupia się przede wszystkim na stworzeniu harmonii konstrukcji, rytmu i koloru. Jest swego rodzaju odwzorowaniem nieba, ziemi i ludzkości. Ikebana zawsze nawiązuje do aktualnej pory roku. 

Pytanie 2

Obecna stolica Japonii to Tokio. Jak nazywa się poprzednia stolica, którą czasem określa się mianem  „japoński Kraków”?

Twoja odpowiedź:

Kioto

Kioto nazywane jest „japońskim Krakowem” ze względu na bardzo podobną historię. To dawna, choć też nie pierwsza, stolica Japonii, w której rezydował cesarz wraz ze swoim dworem. Kioto uznawane jest za kolebkę kultury japońskiej i odwiedzane licznie przez turystów. 

Pytanie 3

Rdzenna religia Japonii, której istotą jest wiara w niemal niezliczoną ilość bóstw to:

Twoja odpowiedź:

taoizm

Shinto, czyli „droga bogów”, była obecna w Japonii jeszcze przed przybyciem buddyzmu. Zgodnie z jej filozofią duchy zamieszkują każdy kamień, rzekę, góry itp. Również przodkowie traktowani są jako bóstwa opiekuńcze, do których zanosi się modły.

Pytanie 4

Japonia to kraj wyspiarski. Która z poniższych wysp jest największa?

Twoja odpowiedź:

Hokkaido

Powyżej podane są 4 największe i najbardziej rozpoznawalne wyspy japońskie. Całkowita ilość wysp i wysepek japońskich jest znacznie większa. Ich liczba wynosi ponad 6000. 

Pytanie 5

Który kwiat jest symbolem cesarza Japonii i rodu cesarskiego?

Twoja odpowiedź:

wiśnia

Herb cesarza to złota chryzantema o 16 płatkach. Symbolizuje szczęście i długowieczność a jej kształt nawiązuje do kształtu słońca i bogini Amaterasu, najwyższego bóstwa w religii shinto. 

Pytanie 6

Dynastia japońska panuje nieprzerwanie niemal od samego początku istnienia kraju. Którym cesarzem z kolei jest obecnie panujący Akihito?

Twoja odpowiedź:

125.

Pomimo zawirowań historii na tronie cesarskim zawsze zasiadał potomek poprzednika, choć nie zawsze dzierżył on władzę. Taka ciągłość mogła być zachowana poprzez to, że często cesarz był tylko marionetką a realną walkę o władzę toczyły możne rody. 

Pytanie 7

Każdy cesarz nadaje miano epoce, w której panuje. Jak nazywa się obecna epoka, w której panuje cesarz Akihito?

Twoja odpowiedź:

Taisho

Po śmierci, każdego cesarza określa się mianem epoki, w której panował i której nazwę sam nadał np. cesarz Showa. Nazwę obecnej epoki można przetłumaczyć jako „tworzenie pokoju”. 

Pytanie 8

Polska dzieli się na województwa a Japonia dzieli się na:

Twoja odpowiedź:

prowincje

Wyróżnia się prefekturę stołeczną Tokio, okręg specjalny Hokkaido, 2 prefektury miejskie Kioto i Osaka oraz 43 prefektury zwykłe. 

Pytanie 9

Jak nazywa się najwyższa góra Japonii?

Twoja odpowiedź:

Fujisan

Góra Fuji ma 3776 m wysokości. Stanowi symbol i dumę narodową Japończyków. 

Pytanie 10

Jak nazywa się jeden z trzech tradycyjnych teatrów japońskich, w którym główne role odgrywają lalki?

Twoja odpowiedź:

kabuki

Bunraku, no i kabuki to teatry związane z dawną Japonią. Obowiązywały w nich określone kanony zachowań, symboliki i gry aktorskiej. W tej chwili odchodzą powoli w zapomnienie. Na uwagę zasługuje jednak fakt, że w teatrze kabuki wszystkie role odtwarzane są wyłącznie przez mężczyzn. 

Pytanie 11

Jeden z symboli nowoczesnej Japonii to tzw. shinkansen. Chodzi o:

Twoja odpowiedź:

szybki pociąg

Shinkansen to bardzo nowoczesny i wygodny pociąg osiągający prędkość ok 300 km/h. Shinkanseny poruszają się po osobnych torach. W tym roku pojawił się najnowszy typ, który osiąga prędkość ok 500 km/h, porusza się jednak po szynie magnetycznej.

Pytanie 12

W którym mieście znajduje się największy w Japonii posąg Buddy?

Twoja odpowiedź:

Kioto

Posąg mierzy około 15 m wysokości. Obecny posąg pochodzi z 18 wieku, choć po raz pierwszy Wielki Budda stanął w tym miejscu w roku 752. 

Pytanie 13

Jak nazywa się jeden z najbardziej znanych japońskich reżyserów?

Twoja odpowiedź:

Makino Tsutsui

Żył w latach 1910 – 1998. Do najbardziej znanych jego filmów, których akcja rozgrywa się głównie w feudalnej Japonii, należą Rashomon, Siedmiu Samurajów, Tron we krwi

Pytanie 14

Jak nazywa się jeden z trzech największych japońskich pisarzy współczesnych, autor takich powieści wydanych w Polsce jak: „Jestem kotem”, „Sedno rzeczy” (Kokoro)?

Twoja odpowiedź:

Murakami Haruki

Natsume Soseki, uważany za twórcę nowoczesnej powieści japońskiej, w swoich utworach poruszał przede wszystkim tematykę związaną z modernizacją Japonii i jej pogoń za zachodnimi wzorcami. 

Pytanie 15

Tradycyjne maty japońskie używane do podawania powierzchni pomieszczeń to:

Twoja odpowiedź:

tatami

Tatami mają wymiary 90 x 180 cm i są wykonywane głównie za słomy ryżowej. Służyły jako jednostka miary pomieszczeń, jednak i dzisiaj możemy często usłyszeć, że pokój jest np. sześciomatowy. 

Komentarze (0)

All rights reserved Mamwiedzę.pl
Ładuję...