Wakacje za granicą? Przełam barierę i podszlifuj język jeszcze przed wyjazdem.
TEST!

Co Ty wiesz o transporcie? : )

Wyniki użytkownika basiakaw!
zdobyła 5 punktów
Interpretacja wyników
Pytanie 1

Przewóz kabotażowy to:

Twoja odpowiedź:

przewóz towaru na terenie tylko jednego państwa

Odpowiedź poprawna: przewóz wykonywany pojazdem samochodowym zarejestrowanym w innym państwie
Przewóz kabotażowy to przewóz wykonywany pojazdem samochodowym zarejestrowanym w innym państwie lub wykonywany przez przedsiębiorstwo zarejestrowane na terenie innego państwa niż wykonywana usługa. Natomiast transport wodny pomiędzy portami jednego państwa nazywany jest żeglugą kabotażową lub kabotażem (między portami leżącymi nad jednym morzem – kabotaż mały, nad różnymi morzami – kabotaż wielki).

 

Kolportaż, transport, spedycja. Kurs "Specjalista ds. logistyki" - skuteczny sposób na zdobycie międzynarodowego Certyfikatu Logistyka. LINK SPONSOROWANY

Pytanie 2

Ro-ro to nazwa określająca:

Twoja odpowiedź:

zamontowane w ciągnikach siodłowych elektroniczne blokady prędkości

Odpowiedź poprawna: statki przystosowane do przewożenia pojazdów i ładunków tocznych
Ro-ro (roll on /roll off), zwane też rorowcami, to statki towarowe, pasażersko–towarowe lub barki przystosowane do przewożenia ładunków tocznych i pojazdów (samochodów osobowych, ciężarowych lub wagonów kolejowych). Umożliwiają one bezpośredni wyładunek towaru na nadbrzeże. Powstanie klasycznych rorowców w latach 70. przyczyniło się do gwałtownego rozwoju przemysłu samochodowego w Japonii.

Pytanie 3

Czym jest tablica ADR?

Twoja odpowiedź:

tablica umieszczona na pojazdach przewożących niebezpieczne substancje

Używana w międzynarodowym transporcie drogowym tablica ADR to odblaskowa, pomarańczowa tablica informacyjna umieszczona na pojazdach przewożących niebezpieczne substancje. Zawiera dwa rozpoznawcze numery, w liczniku – numer rozpoznawczy niebezpieczeństwa, a w mianowniku – numer rozpoznawczy materiału.

Pytanie 4

Pociąg drogowy to inaczej:

Twoja odpowiedź:

pojazd drogowy służący do przewozu wagonów kolejowych

Odpowiedź poprawna: pojazd ciężarowy z dużą ilością naczep
Pociąg drogowy to rodzaj pojazdu samochodowego ciężarowego, który charakteryzuje się dużymi gabarytami i dużą liczbą naczep (maksymalnie 12). Pociągi drogowe można spotkać przede wszystkim w Australii, USA i Kanadzie.

 

Zdobądź Certyfikat Logistyka! Kurs "Specjalista ds. logistyki" oparty o standardy Europejskiego Towarzystwa Logistycznego. LINK SPONSOROWANY

Pytanie 5

Kerozyna to paliwo:

Twoja odpowiedź:

okrętowe

Odpowiedź poprawna: lotnicze
Kerozyna zwana też naftą lotniczą to paliwo lotnicze. Jest to niskogatunkowe paliwo węglowodorowe, będące mieszanką węglowodorów cięższych niż stosowane w benzynie.

Pytanie 6

Prędkość morska to parametr techniczno-eksploatacyjny statków i oznacza:

Twoja odpowiedź:

prędkość pozwalającą przebyć najdłuższy odcinek drogi przy określonym poziomie paliwa

Odpowiedź poprawna: prędkość uzyskiwaną przy dobrych warunkach pogodowych, wykorzystującą moc maszyn w stopniu ustalonym przez armatora
Prędkość morska uzyskiwana jest przy dobrych warunkach pogodowych, w trakcie wykorzystywania mocy w stopniu ustalonym przez służby techniczne armatora, czyli zazwyczaj 80% pełnej mocy maszyn.

Pytanie 7

Która gałąź transportu charakteryzuje się największą ładownością?

Twoja odpowiedź:

morska

Największa ładowność charakteryzuje transport morski. Największy statek na świecie – supertankowiec, którego ostatnia nazwa to TT Knock Navis, miał nośność wynoszącą  647 955 DWT (symbol tony deadweight, jednostki nośności statku, równej 1 tonie metrycznej – 2240 funtów, czyli ok. 1016 kg). Był on zbombardowany przez lotnictwo Irackie w czasie wojny w Zatoce Perskiej, ale po naprawie pływał jeszcze do 2009 r. Największy masowiec ma około 360 tys. DWT, a samochodowce przewożą do 6,5 tys. aut.

 

Zarządzanie magazynem, przepływem materiałów i zapasami pod kontrolą! Praktyczny kurs "Specjalista ds. logistyki". LINK SPONSOROWANY

 

Pytanie 8

Która z cech nie jest charakterystyczna dla przewozu kolejowego?

Twoja odpowiedź:

relatywnie wysokie stawki przewozowe

Koleją można przewozić na duże odległości towary masowe po relatywnie niskich stawkach w porównaniu do innych gałęzi transportu. Konieczny jest dowóz i odwóz przewożonych towarów na stację załadowczą i ze stacji, na której odbywa się wyładunek.

Pytanie 9

Środkiem transportu bliskiego jest:

Twoja odpowiedź:

drezyna

Odpowiedź poprawna: przenośnik
Środki transportu bliskiego to urządzenia dźwigowo-transportowe i zaliczamy do nich m. in. przenośniki, wózki, dźwignice. Amfibia to środek transportu dalekiego specjalnego, rower to środek transportu dalekiego (lądowego, jednośladowego), a drezyna to środek transportu dalekiego, lądowego, szynowego.

Pytanie 10

W Polsce, jak i w większości krajów Europy, szerokość standardowa torów kolejowych wynosi 1435 mm. Który z wymienionych krajów posiada standardową szerokość torów kolejowych:

Twoja odpowiedź:

Włochy

Tylko we Włoszech stosuje się szerokość torów kolejowych wynoszącą 1435 mm. W Hiszpanii i w Portugalii szerokość torów kolejowych wynosi 1668 mm, w Finlandii – 1524 mm, a w Irlandii 1600 mm.

Pytanie 11

Minibus to autobus mogący przewieźć określoną liczbę pasażerów. Ilu?

Twoja odpowiedź:

do 12 pasażerów

Odpowiedź poprawna: do 20 pasażerów
Minibus jest autobusem mogącym przewozić do 20 pasażerów, a pojazd silnikowy przewożący do 12 pasażerów nazywamy mikrobusem.

Pytanie 12

Samochód bojowy straży pożarnej to przykład nadwozia:

Twoja odpowiedź:

specjalnego

Samochód bojowy straży pożarnej to przykład nadwozia specjalnego, czyli takiego, które nadaje się wyłącznie do przewozu jednego ładunku wymagającego niezmiennych warunków przemieszczenia. Innym przykładem może być samochód do przewozu śmieci.
Nadwozia specjalizowane to takie, które nadają się do przewozu wybranej grupy ładunków związanej z konkretną dziedziną produkcji, np. cysterny, wywrotki. A czegoś takiego jak nadwozia balastowe nie ma.

 

Pytanie 13

Torodroma to:

Twoja odpowiedź:

standardowa grubość toru kolejowego wynosząca 82 mm

Odpowiedź poprawna: trasa lotu samolotu prowadząca wzdłuż torów kolejowych
Torodroma to trasa lotu samolotu, prowadząca wzdłuż torów kolejowych. W początkach awiacji lot wzdłuż torów (lub rzek) był często stosowaną metodą nawigacji przez początkujących pilotów lub w warunkach słabej widoczności. Metoda polega na locie wzdłuż linii kolejowych, z kontrolą pozycji na podstawie odczytanych nazw stacji kolejowych.

Pytanie 14

Co to jest botel?

Twoja odpowiedź:

potoczna nazwa statku o charakterystycznym, podłużnym kształcie

Odpowiedź poprawna: hotel na wodzie
Wyraz ten złożony jest z dwóch angielskich słów: boat i hotel. Zatem botel to hotel na wodzie, na statku rzecznym lub na barce. Może być jednostką pływającą przerobioną na cele hotelowe lub specjalnie dla tego celu zbudowaną jednostką.

Pytanie 15

Panamax to:

Twoja odpowiedź:

maksymalna odległość, jaką może pokonać w pełni załadowany samolot transportowy na pełnym baku

Odpowiedź poprawna: statek o maksymalnych wymiarach gabarytowych umożliwiających żeglugę przez Kanał Panamski
Panamax to statek o maksymalnych wymiarach gabarytowych umożliwiających żeglugę przez Kanał Panamski. Wielkość statku ograniczają wymiary śluz. Typowy Panamax to masowiec lub kontenerowiec o maksymalnych wymiarach: 294,1 m długości, 32,3 m szerokości, 12,0 m zanurzenia, 57,9 m wysokości od linii wodnej do najwyżej położonego punktu statku, typowa nośność statku o powyższych wymiarach nie przekracza 65 tysięcy DWT, a kontenerowce mają pojemność do 5000 TEU.

Komentarze (0)

All rights reserved Mamwiedzę.pl
Ładuję...