Wakacje za granicą? Przełam barierę i podszlifuj język jeszcze przed wyjazdem.
zdobyła 11 punktów
Interpretacja wyników
Pytanie 1

Załapałeś pracę sezonową w niemieckim biurze podróży. Twój współpracownik wyszedł na chwilę, a w tym czasie był do niego telefon. Co mu powiesz gdy wróci:
Da bist du ja! ..... hat für dich angerufen.

Twoja odpowiedź:

Jemand

W takiej sytuacji powiesz po prostu, “ ktoś do Ciebie dzwonił”.  Nie użyjesz raczej zwrotu człowiek, czy osoba do Ciebie dzwoniła. Słówko nirgendwer (nikt) istnieje w słowniku, ale jest bardzo rzadko używane. Zamiast niego używa się raczej słówka niemand.

Pytanie 2

Pracujesz w niemieckiej firmie ekspedycyjnej. Poproszono Cię o napisanie raportu z konferencji, w której brałeś udział. W jednym z pierwszych zdań napiszesz:
An der Konferenz haben viele …… teilgenommen.

Twoja odpowiedź:

Kaufleute

Kaufleute to nieregularna liczba mnoga od słówka Kaufmann (handlowiec). Na uwagę zasługuje tutaj odpowiedź KäuferInnen, w tym wypadku niepoprawna. Formy takie jak LeserInnen, SchülerInnen są coraz częściej spotykane w prasie, czy oficjalnych pismach. Taka postać wyrazu  łączy męską i żeńską formę tych słów – zamiast pisać: Liebe Leser und Leserinnen używa się formy Liebe LeserInnen.

Pytanie 3

Szef zwraca się do Ciebie i mówi:
Halten Sie mich auf dem Laufenden über den Fortgang meiner Bestellung.
Jak można sparafrazować jego wypowiedź?

Twoja odpowiedź:

Informieren Sie mich regelmäßig über den Fortgang meiner Bestellung.

Szef prosi nas, aby informować go na bieżąco o tym, jak postępuje sprawa jego zamówienia. Halten Sie mich auf dem Laufenden, to bardzo typowy zwrot używany w biurze. Szef nie prosił nas, abyśmy pobiegli na pocztę i wysłali zamówienie (Bestellung schicken), ani nie prosił o bezzwłoczne zamówienie nowego faxu (umgehend neues Fax-Gerät bestellen). Nie dziękował nam też za nasze zamówienie (für die Bestellung danken).

 

Niemiecki - jakie robisz postępy? Kurs niemieckiego z pakietem multimedialnym: lekcje na komputer, programy do nauki słówek, rejestracja postępów. LINK SPONSOROWANY

Pytanie 4

Negocjujesz z niemieckim szefem podwyżkę. Jak powiesz “podwyżka”?

Twoja odpowiedź:

Gehalterhöhung

Gehaltserhöhung to podwyżka płacy. Der Aufschlag, to w pewnym sensie też podwyżka, wzrost, ale np. cen w sklepach. Die Höhe znaczy wysokość. Rozmowa z szefem o podwyżce jest zawsze trudna. Miej nadzieję, że nie usłyszysz w odpowiedzi: Ich würde Ihnen gerne mehr zahlen, aber mir sind die Hände gebunden (bardzo chętnie, ale mam związane ręce).

Pytanie 5

Pracujesz w biurze. Dzwoni telefon. To Pan Schmidt, z biura w Berlinie. Chce rozmawiać z Twoim szefem. Szefa akurat nie ma w biurze. Jak zapytasz, czy coś przekazać?

Twoja odpowiedź:

Soll ich etwas meinem Chef überweisen?

Soll ich etwas ausrichten? - znaczy tyle, co: Czy mam coś przekazać? Nie zapytamy Pana Schmidta, czy powinniśmy zadzwonić do szefa (den Chef anrufen), lub też, czy powinniśmy o tym z szefem porozmawiać (mit dem Chef darüber reden). Etwas überweisen znaczy przekazać, ale w znaczeniu przesłać lub też wysłać pieniądze przekazem.

Pytanie 6

Jakiego słowa nie można użyć na określenie współpracownika?

Twoja odpowiedź:

Berufsgenosse

Nie możemy nazwać współpracownika Arbeitsfreund. Po niemiecku raczej nie użyjemy słówka Freund w odniesieniu do naszych znajomych z pracy. Wyraz Freund sugeruje tu wyższy stopień zażyłości. Kolegów z pracy jak najbardziej możemy nazwać: Arbeitskollege, Mitarbeiter, czy też Berufsgenosse.

Pytanie 7

Twój współpracownik dostał awans. Jak pogratulujesz mu tego wyróżnienia?

Twoja odpowiedź:

Ich gratuliere Ihnen herzlich zu Ihrer Beförderung.

Beförderung to po niemiecku awans. Raczej nie powiemy: Prost! czyli "Na zdrowie". Nie powiemy też: Herzliches Beileid, co znaczy serdeczne wyrazy współczucia, bo nie składamy mu kondolencji z okazji awansu;) Nie będziemy też gratulować mu z okazji narodzin syna (Glückwünsche zur Geburt Ihres Sohnes).

Pytanie 8

Jakiej nazwy nie można użyć na określenie spotkania służbowego?

Twoja odpowiedź:

Geplauder

Meeting, Besprechung i Businesstreffen, to wszystko określenia na spotkanie służbowe. Geplauder  to bardzo nieformalna rozmowa, pogaduszki, pogawędka. Raczej nie użylibyśmy tego słowa w odniesieniu do spotkania biznesowego, nawet jeśli nasze kontakty z jego uczestnikami są bardzo zażyłe.

 

Jak poprowadzić spotkanie biznesowe po niemiecku? Kurs niemieckiego w biznesie: fachowe słownictwo, opcje multimedialne, dowolny wybór czasu i miejsca nauki. LINK SPONSOROWANY

Pytanie 9

Wie kann man nicht seinen Boss nennen?

Twoja odpowiedź:

Fuhrmann

Szefa nie można nazwać Fuhrmann, czyli furmanem, woźnicą;) Określenia: Vorgesetzter, Vorgesetzte; Geschäftsleiter, Geschäftsleiterin; czy Geschäftsführer, Geschäftsführerin są jak najbardziej poprawne. Należy tu zwrócić uwagę na żeńskie formy tych słów i pamiętać o ich użyciu w odniesieniu do kobiety-szefa;)

Pytanie 10

Jak powiesz, że szef zlecił Ci w tym tygodniu nadgodziny?
Mein Chef hat mir diese Woche Überstunden

Twoja odpowiedź:

geordnet

Überstunden anordnen znaczy tyle, co zlecić nadgodziny. Nadgodzin nie można przepisać, jak lekarstw (verschreiben), uporządkować (ordnen). Można je komuś odebrać (abnehmen), ale nie o to nam tutaj chodziło.

Pytanie 11

Jak powiesz, że jesteś zatrudniony na stałe (jesteś pracownikiem etatowym)?
Ich bin ………………… .

Twoja odpowiedź:

fest angestellt.

Ich bin fest angestellt znaczy, że jesteśmy zatrudnieni na stałe. Zur Probe angestellt oznacza, że jesteśmy pracownikami tymczasowymi. Nie możemy być zatrudnieni na zawsze (für immer und ewig). Nie możemy być też Etatarbeiter. Etat znaczy po niemiecku tyle, co budżet, czyli ilość określonego zasobu pozostająca do naszej dyspozycji.

Pytanie 12

Was kann man in den Deutschsprachigen Ländern mit dem Arbeitslosengeld machen?

Twoja odpowiedź:

nehmen

Arbeitslosengeld beziehen oznacza pobierać zasiłek dla bezrobotnych. Nie powinno się go raczej brać (nehmen), czy dzielić (teilen), a już na pewno nie powinno się go kraść (stehlen).

Pytanie 13

Uzupełnij poniższe zdanie z listu motywacyjnego:
Ich ……………………… über sehr gute Computerkenntnisse.

Twoja odpowiedź:

verfüge

Über sehr gute Deutsch-/Englisch-/Computerkenntnisse verfügen - dysponować umiejętnościami z jezyka niemieckiego, angielskiego, czy, jak w tym wypadku, dobrą znajomością komputera, to standardowa “formułka” umieszczana w listach motywacyjnych. Czasowniki haben, czy besitzen mają podobne znaczenie do verfügen, jednak są tu niepoprawne gramatycznie, a czasownik dysponieren zawiera błąd ortograficzny (popr. disponieren).

Pytanie 14

Jak powiesz po niemiecku, że zostałeś właśnie zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną?
Ich wurde gerade zu einem …………………… eingeladen.

Twoja odpowiedź:

Vorstellungsgespräch

Nie użyjemy tu słowa Gedankenaustausch, czyli wymiana poglądów. Raczej nikt nie zaprosi nas w tej sytuacji  na utarczkę słowną (Wortwechsel), czy na pogaduszki (Geplauder).

 

Pogaduszki po niemiecku? Wzbogać swoje słownictwo. Kurs niemieckiego nastawiony na komunikację: współczesne słownictwo i nauka słówek na komputerze. LINK SPONSOROWANY

Pytanie 15

Przekształć poniższe zdanie tak, aby zachowac jego sens:
Ich muss Ihnen leider kündigen.

Twoja odpowiedź:

Ich muss Sie leider entlassen.

Zdanie to oznacza: Muszę niestety Pana/Panią zwolnić (kündigen = entlassen). Nie znaczy to, że ktoś chce nam coś powiedzieć (sagen), czy że szef dał nam właśnie kosza (einen Korb geben;) Zdanie: Ich wurde gerade entlassen znaczy tyle, co: “Zostałem właśnie zwolniony”.

kobiety z podobnym wynikiem:

Avatar_1_missing_small magda8891

mężczyźni z podobnym wynikiem:

239_small pawel-teksciarz Avatar_0_missing_small MarekRz Avatar_0_missing_small Waldi 2508_small molllek

Komentarze (0)

All rights reserved Mamwiedzę.pl
Ładuję...