Wakacje za granicą? Przełam barierę i podszlifuj język jeszcze przed wyjazdem.
TEST!

Logistyka – test wstępny

Wyniki użytkownika pawian!
zdobył 9 punktów
Interpretacja wyników
Pytanie 1

Termin logistyka na początku związany był:

Twoja odpowiedź:

z wojskiem

Termin logistyka przez wieki związany był z wojskiem. Pojawił się on jako jeden z elementów sztuki prowadzenia walki w traktacie wojennym Cesarza Bizancjum Leona VI pt. „Sumaryczne wyłożenie sztuki wojennej w X wieku”. Początek cywilnych koncepcji logistycznych datuje się dopiero na połowę XX wieku.

Pytanie 2

Skrót TLS oznacza:

Twoja odpowiedź:

Transport Logistyka Spedycja

TLS to skrót od Transport Logistyka Spedycja. Firmy świadczące usługi TLS należą do największych graczy na rynku logistycznym, oferując swoim klientom kompleksowe usługi w zakresie tych trzech aspektów.

Pytanie 3

Co oznacza w logistyce koncepcja skrótowo określana jako JIT?

Twoja odpowiedź:

dostawy dokładnie na czas

JIT to skrót od Just-in-time (ang. dokładnie na czas) – strategia zarządzania zapasami stosowana w celu zwiększenia zwrotu inwestycji poprzez redukcję poziomu zapasów w całym procesie produkcyjno-magazynowym i związanych z nim kosztów. Dostawy dokładnie na czas pozwalają obniżać koszty magazynowania.

 

Dostawy dokładnie na czas i niskie koszty transportu? Zarządzanie magazynem, przepływem materiałów i zapasami - praktyczny kurs logistyki. LINK SPONSOROWANY

Pytanie 4

Jak firma jako pierwsza zastosowała JIT?

Twoja odpowiedź:

Ford

Prawidłowa odpowiedź to: „Toyota”. Za twórcę metody just in time uznaje się Taiichi’ego Ohno i została ona po raz pierwszy zastosowana w zakładach Toyoty w latach 50., a wdrożenie we wszystkich oddziałach koncernu zakończyło się w 1962. Następnie była stopniowo zalecana dostawcom koncernu.

Pytanie 5

Klasyfikacja XYZ mówi o:

Twoja odpowiedź:

klasyfikacji zasobów według regularności zapotrzebowania na nie

Klasyfikacja XYZ bada stopień regularności zapotrzebowania na poszczególne zasoby: X – regularne zapotrzebowanie, niewielkie wahania, Y –  zapotrzebowanie o charakterze sezonowym lub z wyraźnym trendem, Z –  bardzo nieregularne zapotrzebowanie.

Pytanie 6

Metoda ABC dzieli materiały ze względu na:

Twoja odpowiedź:

ilość zapasów w magazynie

Prawidłowa odpowiedź to: „cenność”. Metoda ABC dzieli towary na 3 grupy przez pryzmat „cenności” A – Zapasy cenne (ok. 20% ilości) – materiały o wysokiej wartości i dużym udziale w kosztach. B – Grupa pośrednia (ok. 30% ilości) – o średniej wartości i średnim udziale w kosztach, C – Zapasy o charakterze masowym (ok. 50% ilości), o niskiej wartości i najniższym udziale w kosztach. Często metodę ABC stosuje się jednocześnie z metodą XYZ.

Pytanie 7

Fracht to:

Twoja odpowiedź:

opłata za przewóz towarów

Fracht to opłata za przewóz towarów. Stawki zwykle uzależnione są od masy i objętości przesyłki. Fracht zasadniczo wypłacany jest po dostarczeniu towaru na miejsce przeznaczenia, w uzgodnionym terminie i w stanie nieuszkodzonym. Natomiast frachtowcem nazywamy statek do przewozu towarów będący w dyspozycji przewoźnika.

Pytanie 8

Co oznacza EMC?

Twoja odpowiedź:

Export Management Company – typ firmy zajmującej się zarządzaniem eksportem

Export Management Company to firma zarządzająca eksportem, która służy swoim doświadczeniem i wiedzą w dziedzinie obsługi rynków zagranicznych firmom chcącym eksportować swoje produkty, ale nieposiadającym środków do samodzielnego prowadzenia takiej działalności. EMC zajmują się głównie pozyskiwaniem zamówień i działa jako wyłączne przedstawicielstwo firmy produkcyjnej.

Pytanie 9

Zarządzanie łańcuchem dostaw to to samo co:

Twoja odpowiedź:

zarządzanie transportem

Prawidłowa odpowiedź to: „zarządzanie logistyczne”. Termin „zarządzaniem łańcuchem dostaw” jest często stosowany zamiennie z terminem „zarządzanie logistyczne”. Sam łańcuch dostaw może oznaczać zarówno fizyczną sieć, która zaczyna się u dostawcy, a kończy u ostatecznego klienta, jak i strategiczną koncepcję, która obejmuje zrozumienie i zarządzanie sekwencją czynności od dostawcy do klienta, dodających wartość do dostarczanych produktów.

 

Materiały i zapasy pod kontrolą – praktyczny kurs logistyki. Certyfikat Logistyka Europejskiego Towarzystwa Logistycznego (ELA). LINK SPONSOROWANY

Pytanie 10

Skrót ECR w logistyce oznacza:

Twoja odpowiedź:

Efficient Car Reallocation

Prawidłowa odpowiedź to: „Efficient Consumer Response”. Efficient Consumer Response to inicjatywa partnerów handlowych ukierunkowana na optymalizację zarządzania łańcuchem dostaw i popytem dla wspólnego ograniczania zbędnych kosztów i zwiększania zysków. W wyniku zastosowania ECR klient powinien odnieść takie korzyści jak niższe ceny, większa różnorodność produktów i ich lepsza dostępność.

 

Pytanie 11

W łańcuchu dostaw, wg założeń strategii ECR, mamy do czynienia z przepływem trzech rzeczy: informacji, gotówki i produktów. W którą stronę odbywają się te przepływy?

Big
Twoja odpowiedź:

informacja i gotówka w obie strony, produkt w prawo

W łańcuchu dostaw mamy do czynienia z sieciami powiązanych i współzależnych organizacji, które działając na zasadzie wzajemnej współpracy, wspólnie kontrolują, kierują i usprawniają przepływy rzeczowe. Jednym z założeń ECR jest dostarczanie towarów tylko w ilościach odpowiadającym zapotrzebowaniu, dlatego też informacje przepływają w obie strony, gotówka także, a produkt tylko w prawo, w górę łańcucha.

Pytanie 12

Model VMI dotyczy:

Twoja odpowiedź:

zarządzania zapasami przez dostawcę na rzecz odbiorcy

VMI to akronim angielskich słów Vendor Managed Inventory. Jest to model zarządzania zapasami przez dostawcę na rzecz odbiorcy. VMI to środek optymalizacji efektów w łańcuchu dostaw zakładający odpowiedzialność producenta za utrzymywanie odpowiedniego poziomu zapasów klienta. Producent ma dostęp do danych klienta dotyczących zapasów i jest odpowiedzialny za generowanie zamówień klienta.

Pytanie 13

Kubatura kontenera to jego pojemność – czyli wartość wynikająca z pomnożenia jego wysokości, szerokości i długości. Najczęściej występujące kubatury kontenerów to (w m3):

Twoja odpowiedź:

24, 54 i 72

Prawidłowa odpowiedź to: „33, 67 i 76m3”. Najczęściej występujące kubatury kontenerów to 33, 67 i 76 m3. Pierwszy z nich nazywa się kontenerem uniwersalnym drobnicowym 20’, drugi kontenerem uniwersalnym drobnicowym 40’, a trzeci kontenerem High Cube.

Pytanie 14

Reguła 20 na 80 dotyczy:

Twoja odpowiedź:

powiązania wielkości zapasów z rodzajami wyrobów

Reguła 20/80 mówi, że w wielu przypadkach 20% właściwie ukierunkowanego wysiłku, daje 80% efektów, np. 20% produktów generuje 80% wartości lub wielkości sprzedaży. Reguła ta zwana też regułą Pareto może dotyczyć innych kwestii, np. powiązania wielkości zapasów z rodzajami wyrobów.

 

Zasada Pareto w logistyce. Efektywny kurs logistyki - praktyczne porady, przykłady z życia wzięte, wsparcie nauczyciela. LINK SPONSOROWANY

Pytanie 15

Formuła EWZ:

Twoja odpowiedź:

pozwala policzyć optymalną wielkość zamówienia dla zminimalizowania łącznych kosztów składania zamówień i transportu

Prawidłowa odpowiedź to: „pozwala policzyć optymalną wielkość zamówienia dla zminimalizowania łącznych kosztów składania zamówień i składowania zapasów”. EWZ to skrót od ekonomicznej wielkości zamówienia to obliczona za pomocą formuły matematycznej wielkość zapasów, jaką należy zamawiać, aby zminimalizować łączne koszty składania zamówień oraz koszty utrzymywania zapasów.

mężczyźni z podobnym wynikiem:

Avatar_0_missing_small bassguitar17 3500_small Bohhdan Avatar_0_missing_small szakalaka Avatar_0_missing_small bepto Avatar_0_missing_small ymmot Avatar_0_missing_small olaf

Komentarze (0)

All rights reserved Mamwiedzę.pl
Ładuję...