Wakacje za granicą? Przełam barierę i podszlifuj język jeszcze przed wyjazdem.
zdobył 17 punktów
Interpretacja wyników
Pytanie 2

Podaj brakującą liczbę:

Original
Twoja odpowiedź:

35

Pytanie 3

Która liczba nie pasuje do pozostałych?

Original
Twoja odpowiedź:

26

   

Pytanie 4

Jaką liczbą należy uzupełnić diagram?

Original
Twoja odpowiedź:

64

  

Pytanie 5

Wstaw brakującą liczbę:

Original
Twoja odpowiedź:

12

   

Pytanie 6

Podaj brakującą liczbę:

Original
Twoja odpowiedź:

10

  

Pytanie 7

Dokończ podany ciąg liczbowy:

11, 18, 32, 60, 116, ?

Twoja odpowiedź:

228

Pytanie 8

Jaką liczbę należy wpisać w miejsce znaku zapytania?

Original
Twoja odpowiedź:

7

   

Pytanie 9

Wpisz brakującą liczbę w miejsce znaku zapytania.

Original
Twoja odpowiedź:

13

   

Pytanie 10

Która z liczb nie pasuje do zasady obowiązującej w figurze?

Original
Twoja odpowiedź:

84

  

Pytanie 11

Jakie liczby powinny znaleźć się w ostatniej figurze?

Original
Twoja odpowiedź:

C

  

Pytanie 12

Jaka liczba uzupełnia podany ciąg?

3, 17, 22, 20, 30, 28, 33, ?

Twoja odpowiedź:

nie udzieliłeś odpowiedzi

Prawidłowa odpowiedź: 47

Pytanie 13

Wstaw brakującą liczbę:

Original
Twoja odpowiedź:

6

  

Pytanie 14

Wstaw liczbę, która uzupełnia układ:

Original
Twoja odpowiedź:

10

  

Pytanie 15

Jaka liczba powinna być następna:

100, 195, 380, ?

Twoja odpowiedź:

745

  

Pytanie 16

Jaka liczba uzupełnia ciąg?

6, 4, 8, 2, 10, 0, ?

Twoja odpowiedź:

12

  

Pytanie 17

Jaką cyfrę należy wpisać w miejsce znaku zapytania?

Original
Twoja odpowiedź:

nie udzieliłeś odpowiedzi

Odpowiedź prawidłowa: 3

Pytanie 18

Jaką liczbą należy zastąpić znak zapytania?

Original
Twoja odpowiedź:

16

  

Pytanie 19

Uzupełnij ciąg liczb:

Original
Twoja odpowiedź:

15

  

Pytanie 20

Uzupełnij brakującą liczbę:

Original
Twoja odpowiedź:

6

  

mężczyźni z podobnym wynikiem:

Avatar_0_missing_small gol350 Avatar_0_missing_small goniec Avatar_0_missing_small tjuffy 2810_small erykf Avatar_0_missing_small andre651 Avatar_0_missing_small adriank12

Komentarze (0)

All rights reserved Mamwiedzę.pl
Ładuję...