Wakacje za granicą? Przełam barierę i podszlifuj język jeszcze przed wyjazdem.
TEST!

Anegdoty językowe

Wyniki użytkownika juliettette!
zdobyła 7 punktów
Interpretacja wyników
Pytanie 1

Czego nie oznacza słowo: wound?

Twoja odpowiedź:

ranny

Słowo wound istnieje jako samodzielny wyraz – oznacza ranę, skaleczenie, uszkodzenie ciała; może być to również trzecia forma czasu przeszłego (Past Participle) od wyrazu wind – owijać, zwijać. Zdanie Jej rana została owinięta bandażem po angielsku będzie brzmiało: The bandage was wound around her wound.

Pytanie 2

Które z poniższych określeń nie jest odpowiednikiem: a wise guy.

Twoja odpowiedź:

wise man

A wise guy – oznacza mądralę. W języku angielskim mądralę określamy również jako: know–all (wyrażenie używane w Anglii), know–it–all (określenie używane w USA), a także hotshot. Natomiast a wise man oznacza mędrca.

 

Kurs angielskiego dla spryciarzy: gotowe rozwiązania, łatwa gramatyka, programy do nauki słówek na komputerze i szybkie efekty. LINK SPONSOROWANY

Pytanie 3

Przetłumacz na język polski następujące wyrażenie:
according to his deserts.

Twoja odpowiedź:

podobno zdezerterował

Poprawna odpowiedź: tak, jak na to zasłużył. Desert – oznacza pustynię, zdezerterować, opuścić. W liczbie mnogiej natomiast oznacza zasłużoną nagrodę lub karę. According to his desserts znaczyć zatem będzie – tak, jak sobie zasłużył.

Pytanie 4

Który z poniższych wyrazów nie oznacza niczego szybkiego (quick)?

Twoja odpowiedź:

quicksand

Quickfire oznacza wystrzały w broni maszynowej, a także gradobicie pytań, czyli coś szybkiego. Podobnie jest z wyrazami quickie – coś szybkiego, czy quickstep – który oznacza szybki taniec lub szybką muzykę marszową. Inaczej jest ze słowem quicksand – polskim odpowiednikiem są ruchome piaski, których działanie jest raczej powolne.

 

Kurs angielskiego z turbodoładowaniem: łatwa gramatyka, współczesne słownictwo, opcje multimedialne i szybkie efekty. LINK SPONSOROWANY

Pytanie 5

What does an "eggplant" mean?

Twoja odpowiedź:

a vegetable with smooth dark purple skin and white flesh – aubergine

An eggplant – to oberżyna, czyli: a vegetable with smooth dark purple skin and white flesh (w Wielkiej Brytanii określana jako aubergine).

Pytanie 6

Które z poniższych słów wcale nie oznacza niczego słodkiego (sweet)?

Twoja odpowiedź:

sweetmeat

Poprawna odpowiedź: sweetbread. Mimo że wszystkie warianty odpowiedzi zawierają w sobie wyraz sweet, nie wszystkie oznaczają coś słodkiego. Sweets to cukierki, sweetcorn – słodka kukurydza, sweetmeat – słodka przekąska, natomiast sweetbread oznacza grasicę, a więc mięso.

 

Kurs angielskiego, że palce lizać: smakowicie podane słownictwo i gramatyka oraz lekcje serwowane także prosto z komputera. LINK SPONSOROWANY

Pytanie 7

Wybierz poprawną odpowiedź: one goose – two ...... .   

Twoja odpowiedź:

geese

Język angielski pełny jest niespodzianek. Jest w nim wiele wyjątków, np. w liczbie mnogiej rzeczowników. Jedna gęś – one goose, ale dwie gęsi – two geese. Podobnie jest ze słowem ząb – one toothtwo teeth.

Pytanie 8

What does "sympathetic" mean?

Twoja odpowiedź:

kind to everyone who has a problem and willing to understand how they feel

Sympathetic – oznacza współczujący, pełen współczucia (compassionate, kind to everyone who has a problem and willing to understand how they feel – czuły i wrażliwy na problemy im mych). Polakom wyraz ten może kojarzyć się z polskim słowem – sympatyczny, ale jest on tylko podobny w pisowni, znaczenie obu słów jest inne (są to tzw. False Friends – fałszywi przyjaciele).

Pytanie 9

Jak przetłumaczysz na język polski słowo: lunatic?

Twoja odpowiedź:

szalony

Angielski lunatic i polski lunatyk to kolejni Fałszywi Przyjaciele. Pomimo, że są do siebie bardzo podobne, nie znaczą tego samego, lunatic – znaczy szalony. Angielskim odpowiednikiem polskiego słowa lunatyk jest sleepwalker.

Pytanie 10

Które zdanie jest poprawną odpowiedzią na:
You look great!

Twoja odpowiedź:

Thank you for the complementary.

Poprawna odpowiedź: Thank you for the compliment. Polski komplement tłumaczymy na angielski jako compliment.  Complement – oznacza dopełnienie, uzupełnienie; complementary – oznacza uzupełniający.

Komentarze (0)

All rights reserved Mamwiedzę.pl
Ładuję...