Wakacje za granicą? Przełam barierę i podszlifuj język jeszcze przed wyjazdem.
TEST!

Klawiszologia

Wyniki użytkownika iwonka9310!
zdobyła 11 punktów
Interpretacja wyników
Pytanie 1

Zaznaczenie obiektów i naciśnięcie kombinacji klawiszy Shift + Delete powoduje:

Twoja odpowiedź:

trwałe usunięcie obiektów bez przeniesienia do Kosza

Jeżeli usuwając obiekty (pliki, foldery), jesteśmy pewni, że nie będziemy potrzebować ich w przyszłości, możemy „pozbyć się” ich na trwałe, bez przenoszenia do Kosza. Wystarczy podczas naciskania klawisza Delete (lub wybierania polecenia „Usuń”) trzymać naciśnięty klawisz Shift.

Pytanie 2

Aby zaznaczyć wszystkie elementy znajdujące się w danym oknie, należy nacisnąć kombinację klawiszy:

Twoja odpowiedź:

Ctrl + A

Kombinacja klawiszy Ctrl + A zaznacza wszystkie obiekty w danym oknie lub miejscu, w którym się aktualnie znajdujemy, czyli np. wszystkie ikony na Pulpicie, cały tekst w Notatniku, wszystkie elementy w oknie Mój komputer (Komputer).

 

Programy komputerowe pod kontrolą. Skuteczny kurs obsługi komputera: budowa, podstawowe programy i korzystanie z Internetu. Kurs "Windows, Word, Excel... Internet". LINK SPONSOROWANY

Pytanie 3

Aby wyświetlić menu przycisku Start, należy nacisnąć kombinację klawiszy:

Twoja odpowiedź:

Ctrl + Esc

Wyświetlenie menu Start nastąpi po naciśnięciu kombinacji Ctrl + Esc. Można też po prostu nadusić na klawiaturze klawisz Okno (ze znaczkiem Windowsa). Ponowne naciśnięcie kombinacji klawiszy Ctrl + Esc (lub klawisza Okno) anuluje menu Start.

 

Obsługa komputera? Ważny jest dobry start! Kurs "Windows, Word, Excel... Internet": budowa komputera, podstawowe programy i korzystanie z Internetu. LINK SPONSOROWANY

Pytanie 4

Który z klawiszy funkcyjnych odświeża okno?

Twoja odpowiedź:

F5

Jeżeli wykonaliśmy jakąś operację, a jej efekt nie jest widoczny (np. przypięliśmy do komputera dysk i nie widzimy go w oknie Mój komputer lub Komputer), należy odświeżyć zawartość okna. W tym celu wciskamy właśnie klawisz funkcyjny F5.

 

Obsługa komputera? Odśwież swoją wiedzę! Kurs "Windows, Word, Excel... Internet": obsługa programów, praktyczne porady, skuteczne rozwiązania. LINK SPONSOROWANY

Pytanie 5

Gdy podczas wkładania płyty CD do stacji CD-ROM trzymamy naciśnięty klawisz Shift:

Twoja odpowiedź:

płyta CD odtwarza się automatycznie

Bardzo często po włożeniu do napędu następuje automatyczne odtwarzanie płyty CD lub DVD. Możemy zapobiec takiej sytuacji, trzymając podczas wkładania płyty naciśnięty klawisz Shift.

Pytanie 6

Jeżeli w oknie znajduje się wiele pól (opcji), to przejście do kolejnego pola nastąpi po naciśnięciu klawisza:

Twoja odpowiedź:

Shift + Tab

Przechodzenie do kolejnej opcji czy pola umożliwia klawisz Tab (Tabulator). Powrót do poprzedniej opcji (pola) nastąpi po naciśnięciu kombinacji klawiszy Shift + Tab.

Pytanie 7

Zminimalizowanie wszystkich otwartych okien nastąpi po naciśnięciu kombinacji klawiszy:

Twoja odpowiedź:

Okno + M

Zminimalizowanie wszystkich otwartych okien nastąpi po naciśnięciu kombinacji klawiszy Okno (ze znaczkiem Windowsa) + M. Przywrócenie zminimalizowanych okien będzie możliwe po naciśnięciu kombinacji Okno + Shift + M.

Pytanie 8

Skopiowanie zaznaczonych wcześniej elementów do Schowka nastąpi po naciśnięciu kombinacji:

Twoja odpowiedź:

Ctrl + C

Kombinacja klawiszy Ctrl + C kopiuje do Schowka to, co zostało wcześniej zaznaczone. Ponowne wybranie tej kombinacji po zaznaczeniu innych elementów powoduje ich skopiowanie i usunięcie ze Schowka elementów poprzednio skopiowanych. Umieszczenie obiektów znajdujących się w Schowku w miejscu docelowym nastąpi po zastosowaniu kombinacji klawiszy Ctrl + V. Kombinacja Ctrl + X wykorzystywana jest do przenoszenia obiektów.

Pytanie 9

Kombinacja klawiszy Ctrl + Z powoduje:

Twoja odpowiedź:

zamknięcie okna

Naciśnięcie kombinacji Ctrl + Z powoduje cofnięcie ostatniej operacji (np. skopiowania pliku, usunięcia folderu, utworzenia skrótu). Należy jednak pamiętać, że nie każda operacja może być cofnięta (np. nie można cofnąć operacji usuwania obiektów z dysku przenośnego).

Pytanie 10

Aby szybko utworzyć skrót, należy wybrać interesujący nas element i „przeciągnąć” go, trzymając naciśnięty klawisz:

Twoja odpowiedź:

lewy Alt

Najszybszy sposób na utworzenie skrótu do pliku, folderu czy programu to wykorzystanie metody „Przeciągnij i upuść”, z naciśniętymi klawiszami Ctrl i Shift. Skrót można utworzyć w miejscu, gdzie znajduje się element, dla którego skrót tworzymy, ale też w innym oknie (przeciągając go tam).

Pytanie 11

Zamknięcie aktywnego elementu lub aktywnego programu nastąpi po wybraniu kombinacji klawiszy:

Twoja odpowiedź:

Alt + F4

Aby zamknąć otwarte okno lub program, wystarczy nacisnąć kombinację klawiszy Alt + F4. Jeżeli natomiast mamy otwarty program, który umożliwia równoczesne otwarcie wielu dokumentów, to kombinacja klawiszy Ctrl + F4 zamknie tylko aktywny dokument.

Pytanie 12

Gdzie można utworzyć własną kombinację klawiszy otwierającą program?

Twoja odpowiedź:

w oknie „Właściwości” pliku uruchamiającego program

Po naciśnięciu prawego klawisza myszy na nazwie programu lub skrótu do programu wybieramy polecenie „Właściwości”. Ustawiamy kursor w polu „Klawisz skrótu” i naciskamy na klawiaturze klawisz, którego chcemy używać, oraz klawisze Ctrl + Alt (te dwa są wymagane przez system). Do tworzenia własnych kombinacji nie można używać klawiszy: Esc, Enter, Tab, Spacja, Print Screen, Shift i Backspace.

Pytanie 13

Gdzie można ustawić klawisze dostępu do przełączania się między językami zainstalowanymi w systemie Windows?

Twoja odpowiedź:

w Panelu sterowania

Aby zdefiniować kombinacje klawiszy używane do przełączania się między poszczególnymi językami lub układami klawiatury, trzeba w Panelu sterowania wybrać aplet „Opcje regionalne i językowe”, przejść do zakładki „Języki” i kliknąć przycisk „Szczegóły...”. W wyświetlonym oknie „Usługi tekstowe i języki” klikamy przycisk „Ustawienia klawiszy...” i tam definiujemy klawisze dostępu.

Pytanie 14

Który klawisz uaktywnia pasek menu dostępny w oknach systemu Windows?

Twoja odpowiedź:

Shift

Uaktywnienie paska menu nastąpi po naciśnięciu lewego klawisza Alt. Klawiszami strzałek → i ← poruszamy się po pasku w celu wybrania polecenia. Później wystarczy już tylko nacisnąć klawisz ↓, by rozwinąć dane menu, i klawiszem Enter zatwierdzić podświetlone polecenie. Naciśnięcie klawisza lewy Alt w połączeniu z podkreśloną literą w nazwie menu powoduje wyświetlenie od razu menu tego polecenia. Ponowne wciśnięcie klawisza lewy Alt odznacza aktywność paska menu.

Pytanie 15

Gdzie można znaleźć opis wszystkich dostępnych w systemie Windows skrótów klawiszowych?

Twoja odpowiedź:

w oknie „Moje skróty”

Wszystkie dostępne w systemie Windows skróty klawiszowe możemy znaleźć po wpisaniu w oknie Pomocy systemu Windows frazy „Omówienie skrótów klawiaturowych systemu Windows”.

Pytanie 16

Jaka kombinacja klawiszy otwiera pokazane na poniższym rysunku menu skrótów aktywnego okna?

Big
Twoja odpowiedź:

Alt + Spacja

Menu skrótów umożliwiające zarządzanie aktywnym oknem zostanie wyświetlone po naciśnięciu kombinacji klawiszy Alt + Spacja. Jeżeli chcemy – korzystając tylko z klawiatury – wybrać jedną z opcji wyświetlonego menu, klawiszami strzałek przechodzimy do polecenia i zatwierdzamy wybór, naciskając klawisz Enter.

Pytanie 17

Który klawisz funkcyjny uaktywnia kolejne elementy okna lub Pulpitu systemu Windows?

Twoja odpowiedź:

F12

Elementy wyświetlonego okna lub Pulpitu (gdy żadne okno nie jest aktywne) możemy po kolei uaktywniać, naciskajac klawisz funkcyjny F6.

Pytanie 18

Którym klawiszem można zaznaczyć lub wyczyścić pole wyboru (przykładowe pokazano na rysunku)?

Big
Twoja odpowiedź:

klawiszem Enter

Zaznaczenie lub odznaczenie pola wyboru realizujemy, naciskając klawisz Spacji. Jeżeli chcemy przedtem bez użycia myszki przejść do takiego pola (uaktywnić je), należy naciskać na klawiaturze odpowiednią ilość razy klawisz Tab.

Pytanie 19

Co powoduje wybranie na Pulpicie niezawierającym żadnego otwartego okna kombinacji klawiszy Alt + F4?

Twoja odpowiedź:

zamknięcie paska zadań

Standardowo kombinacja Alt + F4 zamyka aktywne okno, ale w przypadku, gdy żadne okno nie jest otwarte, następuje wyświetlenie okna zamykania systemu Windows.

Pytanie 20

Po naciśnięciu którego z klawiszy możemy zmienić nazwę zaznaczonego obiektu (np. pliku, folderu czy skrótu)?

Twoja odpowiedź:

F2

Klawisz funkcyjny F2 służy do przejścia w tryb edycji nazwy zaznaczonego elementu. Wystarczy dany element zaznaczyć, kliknąć przycisk F2, a następnie wpisać nową nazwę.

kobiety z podobnym wynikiem:

Avatar_1_missing_small b4321 Avatar_1_missing_small yola12

Komentarze (0)

All rights reserved Mamwiedzę.pl
Ładuję...