Wakacje za granicą? Przełam barierę i podszlifuj język jeszcze przed wyjazdem.
TEST!

Konto księgowe i księgi rachunkowe

Księgowanie, czyli zapisywanie operacji gospodarczych, to podstawowa i pierwsza czynność księgowego. Sprawdź, co wiesz o dowodach księgowych, kontach księgowych, operacjach gospodarczych i księgach rachunkowych.

Operacje gospodarcze to zdarzenia gospodarcze, które są udokumentowane dowodami księgowymi i powodują zmiany wartości aktywów lub pasywów przedsiębiorstwa. Muszą być określone co do daty i mieć ustaloną wartość.

Operacje gospodarcze są księgowane (czyli rejestrowane) w księgach rachunkowych. Księgi rachunkowe składają się z:

a) dziennika;
b) kont księgi głównej (tzw. ewidencji syntetycznej);
c) kont ksiąg pomocniczych (tzw. ewidencji analitycznej);
d) zestawień obrotów i sald kont księgi głównej oraz kont ksiąg pomocniczych;
e) inwentarza, czyli spisu majątku i zobowiązań.

Konta księgowe dzielą się z kolei na kilka rodzajów, wśród których wyróżnia się konta bilansowe (służące do zapisywania, czyli ewidencji, zmian w aktywach i pasywach), konta wynikowe (na których ewidencjonuje się przychody i koszty), konta korygujące oraz konta rozliczeniowe.

Sprawdź, co wiesz o kontach księgowych, zasadach ewidencji operacji gospodarczych w księgach rachunkowych oraz o operacjach gospodarczych. Życzymy powodzenia!

Ranking

Avatar_1_missing_thumb

zdobyła 18 punktów

Avatar_1_missing_thumb

zdobyła 18 punktów

Avatar_0_missing_thumb

zdobył 18 punktów

Avatar_1_missing_thumb

zdobyła 17 punktów

Avatar_1_missing_thumb

zdobyła 16 punktów

więcej

Ostatnio rozwiązali test

Avatar_1_missing_thumb

rozwiązano 31 Styczeń 2016, 22:47

Avatar_1_missing_thumb

rozwiązano 31 Styczeń 2016, 22:32

Avatar_0_missing_thumb

rozwiązano 17 Maj 2015, 12:37

Avatar_1_missing_thumb

rozwiązano 24 Luty 2015, 20:19

Avatar_1_missing_thumb

rozwiązano 16 Luty 2015, 18:45

Komentarze (0)

All rights reserved Mamwiedzę.pl
Ładuję...