Wakacje za granicą? Przełam barierę i podszlifuj język jeszcze przed wyjazdem.
TEST!

Co wiesz o sprawozdaniu finansowym?

Sprawozdanie finansowe jest najważniejszym i najpełniejszym zbiorem informacji o charakterze finansowym przekazywanej przez przedsiębiorstwa użytkownikom zewnętrznym. Czy wiesz, co zawiera? Kiedy i jak je przygotować? Jak je zrozumieć?

Właściciele (przede wszystkim w przypadku większych przedsiębiorstw), kontrahenci, klienci, wierzyciele, pracownicy czy wreszcie agendy państwowe nie mają na bieżąco dostępu do informacji o tym, co się dzieje w przedsiębiorstwie. Informacje te są obowiązkowo przekazywane na zewnątrz zazwyczaj raz do roku w formie sprawozdań finansowych. Oczywiście przedsiębiorstwa mogą przekazywać także inne informacje, ale z reguły nie jest to ich obowiązkiem.

Sprawozdanie finansowe składa się z:

  • bilansu, który informuje o sytuacji finansowej;
  • rachunku zysków i strat, który informuje o przychodach i kosztach;
  • informacji dodatkowej, która zawiera wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia dotyczące pozycji pozostałych elementów sprawozdania finansowego;
  • rachunku przepływów pieniężnych, który informuje o wpływach i wydatkach środków pieniężnych;
  • zestawienia zmian w kapitale własnym, który informuje o zwiększeniach i zmniejszeniach stanu kapitału własnego.

Sprawdź, co wiesz o sprawozdaniu finansowym. Nawet jeśli nie wiesz wszystkiego, nasz test pomoże Ci dowiedzieć się więcej.

Ranking

Avatar_0_missing_thumb

zdobył 19 punktów

Avatar_1_missing_thumb

zdobyła 18 punktów

Avatar_1_missing_thumb

zdobyła 16 punktów

Avatar_1_missing_thumb

zdobyła 15 punktów

Avatar_1_missing_thumb

zdobyła 15 punktów

więcej

Ostatnio rozwiązali test

Avatar_0_missing_thumb

rozwiązano 07 Luty 2018, 20:29

Avatar_1_missing_thumb

rozwiązano 25 Styczeń 2018, 11:56

Avatar_1_missing_thumb

rozwiązano 15 Czerwiec 2017, 16:07

Avatar_1_missing_thumb

rozwiązano 31 Styczeń 2016, 22:36

Avatar_1_missing_thumb

rozwiązano 24 Wrzesień 2015, 14:04

Komentarze (0)

All rights reserved Mamwiedzę.pl
Ładuję...