Wakacje za granicą? Przełam barierę i podszlifuj język jeszcze przed wyjazdem.

Pakiet na skróty

Wiele skrótów klawiaturowych, za pomocą których można wywołać polecenia w Wordzie lub w Excelu, działa także w pozostałych programach pakietu Office.

Oprócz edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego w skład pakietu mogą wchodzić programy: do tworzenia prezentacji graficznych (PowerPoint), obsługi baz danych (Access) czy edycji grafiki (Picture Manager). W każdej z wymienionych aplikacji popularne polecenia możemy wywołać za pomocą tych samych klawiszy. I tak na przykład otwarcie dokumentu nastąpi po naciśnięciu klawiszy Ctrl + O, okno zapisywania pliku wywoła kombinacja Ctrl + S, a okno drukowania – kombinacja Ctrl + P. Naciśnięcie klawisza funkcyjnego F12 będzie równoznaczne z wywołaniem polecenia „Zapisz jako…”, a F4 – z powtórzeniem ostatnio wykonanej czynności. Najczęściej chyba wykorzystywanym poleceniem jest cofanie złej czynności (kombinacja klawiszy Ctrl + Z) lub ponowne wykonanie czynności cofniętej (Ctrl + Y). Każdy program ma poza tym skróty specyficzne tylko dla siebie – lista wszystkich dostępnych opcji wyświetli się po wpisaniu w oknie pomocy frazy „Skróty klawiaturowe”.

 

Obsługa komputera? Dobre widoki na przyszłość! Kurs "Windows, Word, Excel... Internet": obsługa programów, porady, skuteczne rozwiązania. LINK SPONSOROWANY

Komentarze (0)

All rights reserved Mamwiedzę.pl
Ładuję...