Wakacje za granicą? Przełam barierę i podszlifuj język jeszcze przed wyjazdem.

Jak nabyć prawo do zasiłku chorobowego po 3 miesiącach… nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy?

Pracownik, który pewnego dnia nie stawi się do pracy i przez kolejne dni i tygodnie nieobecności nie zawiadomi pracodawcy o jej przyczynie, może spodziewać się decyzji pracodawcy o rozwiązaniu z nim umowy o pracę i to bez wypowiedzenia.

Opisana sytuacja wydaje się oczywista – w ten sposób reguluje podobne sytuacje niemal każdy zakładowy regulamin pracy. Okazuje się jednak, że w polskim prawie pracy istnieje wyjątek od powyższej zasady. Pracownik może nie stawić się do pracy bez usprawiedliwienia przez – teoretycznie – wielotygodniowy okres czasu bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji o charakterze porządkowym i prawnym. Wystarczy, że po takiej nieobecności zjawi się pewnego dnia w pracy i przedstawi pracodawcy zwolnienie lekarskie wystawione przez… lekarza psychiatrę.

W obowiązujących przepisach odpowiedniego Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej regulującego zasady i tryb wystawiania zaświadczeń lekarskich istnieje bowiem zapis, który z obowiązku wystawiania zwolnień lekarskich w okresie nie dłuższym niż 3 dni poprzedzające dzień, w którym przeprowadzono badanie (lekarskie) pracownika, zwalnia lekarzy „ w razie stwierdzenia lub podejrzenia zaburzeń psychicznych ograniczających zdolność ubezpieczonego do oceny własnego postępowania”.

 

Kadrowe triki - praktyczny kurs "Specjalista ds. kadr i płac": zawieranie umów, naliczanie wynagrodzeń, omówienie konkretnych przykładów. LINK SPONSOROWANY

Komentarze (0)

All rights reserved Mamwiedzę.pl
Ładuję...