Wakacje za granicą? Przełam barierę i podszlifuj język jeszcze przed wyjazdem.

Pracując, chorujesz, czy chorując, pracujesz?

Są sytuacje w polskim prawie pracy, o którym filozofom się nie śniło. Powiedzenie to co rusz się potwierdza. Oto kolejny przykład:

Wydaje się rzeczą oczywistą, że pracownik, który choruje i otrzymuje z tego tytułu zasiłek chorobowy (lub wynagrodzenie chorobowe) nie może w tym samym czasie pracować i otrzymywać wynagrodzenia za pracę. Przynajmniej legalnie. Okazuje się jednak, że można jednocześnie pracować i chorować, nie tylko nie narażając się na pretensje urzędników z ZUS, ale jeszcze nabywając prawo do wynagrodzenia za pracę i – dodatkowo – do wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego!

Sytuacja taka jest możliwa, gdy taki wybraniec losu, po przepracowaniu kilku godzin w danym dniu, uda się do lekarza i otrzyma w wyniku tej wizyty zwolnienie lekarskie na tenże dzień. Odpowiednie przepisy nie przewidują możliwości wypłacenia zasiłku chorobowego za część dnia (liczonego w godzinach), lecz jedynie za pełne dni. Z kolei z przepisów Kodeksu pracy wynika jednoznacznie, że za pracę wykonaną przysługuje wynagrodzenie. Zatem, w opisywanej sytuacji, pracownik nabędzie prawo zarówno do wynagrodzenia za pracę za przepracowaną część dnia jak i do zasiłku chorobowego (lub wynagrodzenia chorobowego) za cały ten dzień.

 

Niezbędnik kadrowca i pracownika - kurs "Specjalista ds. kadr i płac": zawieranie umów, naliczanie wynagrodzeń, przykłady z życia. LINK SPONSOROWANY

Komentarze (0)

All rights reserved Mamwiedzę.pl
Ładuję...