Wakacje za granicą? Przełam barierę i podszlifuj język jeszcze przed wyjazdem.

Czy myszka jest potrzebna?

Podczas pisania tekstu dobrze jest umieć go sformatować bez odrywania rąk od klawiatury. To proste, pod warunkiem, że zna się skróty klawiaturowe. Skróty umożliwiają też sprawne poruszanie się po dokumencie. A zatem – czy myszka jest nam potrzebna?
Big

Oczywiście, że myszka w wielu wypadkach ułatwia nam „komputerowe życie”. Ale nie zawsze musimy z niej korzystać. Czasem, na przykład podczas pisania tekstów, wygodniej jest operować skrótami klawiaturowymi.

Niektóre skróty klawiaturowe łatwo odgadnąć, patrząc na przyciski umiejscowione na pasku narzędzi lub Wstążce. I tak np. pogrubienie wykonamy kombinacją klawiszy Ctrl + B, kursywę Ctrl + I, a podkreślenie Ctrl + U – takie litery znajdują się na przyciskach wykonujących te czynności. Znając angielskie słownictwo zapamiętamy także skróty klawiaturowe dla wyrównań akapitów: np. do lewej Ctrl + L (ang. left), do prawej Ctrl + R (ang. right) – dla wyrównania do środka jest skrót Ctrl + E, a dla justowania Ctrl + J. Prosto także zapamiętać skróty dla interlinii (odstępów między znakami), ponieważ interlinia pojedyncza to Ctrl + 1, podwójna Ctrl +2, a na półtora wiersza Ctrl + 5. Szybką zmianę rozmiaru czcionki o 1 punkt na większy spowoduje naciśnięcie kombinacji Ctrl + ], a na mniejszy Ctrl + [.

Każdy użytkownik edytora MS Word powinien znać sposoby na zaznaczanie tekstu bez użycia myszki. Dowolną część dokumentu zaznaczymy trzymając naciśnięty klawisz Shift i klikając odpowiednie przyciski nawigacyjne: strzałki, klawisz Home, End czy Page Up i Page Down. Zaznaczenie całego wyrazu to skrót Ctrl + Shift + strzałka, a całego dokumentu Cltr + A. Skróty klawiaturowe przydatne podczas poruszania się po dokumencie to np. przejście na początek lub koniec wiersza (Home i End) czy dokumentu (odpowiednio Ctrl + Home, Ctrl + End).

 

Czy masz teksty pod kontrolą? Abecadło Worda i nie tylko, czyli skuteczny kurs obsługi komputera "Windows, Word, Excel... Internet" LINK SPONSOROWANY

Komentarze (0)

All rights reserved Mamwiedzę.pl
Ładuję...